SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZIELENIEWO” W ZIELENIEWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198262
Numer REGON: 330250610
Numer NIP: 6711396455
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398945/22/244]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 330250610 NIP 67113964552008-05-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZIELENIEWO” W ZIELENIEWIE2016-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY -SĄD GOSPODARCZY W KOSZALINIE nr w rejestrze 802004-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina KOŁOBRZEG miejscowość ZIELENIEWO2004-03-12 do dziś
2. Adresulica RYCERSKA nr domu 8 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG 2005-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.07.1993 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.08.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT ORAZ Z DNIA 10.01.2004 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 3, 5, 10, 11, 12, 22, 23, 29, 36, 47, 48, 49, 50; DODANO PARAGRAFY: 51, 52, 53, 54, 55.2004-03-12 do dziś
221.05.2016R. - NOWE BRZMIENIE STATUTU2016-08-16 do dziś
310.01.2019R. ZMIENIONO §64 PKT.4;2019-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFRĄCKIEL2022-05-16 do dziś
2. ImionaCELINA BARBARA2022-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2022-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-16 do dziś
21. NazwiskoNARBUNTOWICZ2022-05-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ KONRAD2022-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2022-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-16 do dziś
31. NazwiskoMARCHACZ2009-10-26 do dziś
2. ImionaJAN2009-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-10-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-10-26 do dziś
41. NazwiskoFRĄCKIEL2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-11-30 do dziś
51. NazwiskoBORKOWSKA2005-11-30 do dziś
2. ImionaJADWIGA2005-11-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-30 do dziś
61. NazwiskoŚWIĄTKOWSKI2004-03-12 do dziś
2. ImionaARTUR SYLWESTER2004-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-12 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2004-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2017-07-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIERSKI2017-07-06 do dziś
2. ImionaZYGFRYD2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKA2017-07-06 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA FRANCISZKA2017-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-16 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 12.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-16 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
4data złożenia 21.04.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-28 do dziś
5data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
6data złożenia 21.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
7data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
8data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
9data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
10data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
11data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
12data złożenia 07.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14data złożenia 13.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
15data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
16data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
17data złożenia 09.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-09 do dziś
18data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-28 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
701.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
801.01.2012-31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-16 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-21 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2008-05-28 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-02 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-09 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-13 do dziś
901.01.2011-31.12.2011 R.2012-08-10 do dziś
1001.01.2012-31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów