FIRMA HANDLOWA „EDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000198246
Numer REGON: 691536314
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/6350/23/345]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 691536314 NIP 87220785302007-07-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „EDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE nr w rejestrze 12332004-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina ŻYRAKÓW miejscowość ŻYRAKÓW2004-03-12 do dziś
2. Adresnr domu 137 A kod pocztowy 39-204 poczta ŻYRAKÓW kraj POLSKA 2004-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.2000 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 6631/2000, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, NOTARIUSZ WOJCIECH KRÓLIKOWSKI 31.12.2003 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 4342/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, NOTARIUSZ WOJCIECH KRÓLIKOWSKI -ZMIANA PAR: 5, 8, 19, 20, 23 I 28 UMOWY SPÓŁKI.2004-03-12 do dziś
2DNIA 08.07.2015 R. REP.A NR 4011/2015, NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W DĘBICY PRZY UL.KRAKOWSKIEJ 1/308, ZMIANA PAR.5 UMOWY SPÓŁKI2015-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN2004-03-12 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ GRZEGORZ2004-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 402.500,00 ZŁ2004-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2023-06-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA IRENA2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 402.500ZŁ2023-06-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego805000,00 PLN2004-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1800000,00 PLN2004-03-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2023-06-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA IRENA2023-06-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2023-06-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN2004-03-12 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ GRZEGORZ2004-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2015-07-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-07-29 do dziś
249 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2015-07-29 do dziś
349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2015-07-29 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2015-07-29 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-07-29 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-07-29 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2015-07-29 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-07-29 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
2data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
3data złożenia 05.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
4data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
5data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
6data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
9data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
12data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
16data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
19data złożenia 07.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-11 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-25 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-28 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-05 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-25 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów