SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198222
Numer REGON: 001338557
Numer NIP: 8891000766
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-01-12
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/12804/22/569]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013385572004-03-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM2004-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 3662004-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat RADZIEJOWSKI gmina PIOTRKÓW KUJAWSKI miejscowość PIOTRKÓW KUJAWSKI2004-03-04 do dziś
2. Adresulica PIASTOWSKA nr domu 2 nr lokalu 76 kod pocztowy 88-230 poczta PIOTRKÓW KUJAWSKI 2004-03-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.10.1988 R. UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU 03.02.2004 R.2004-03-04 do dziś
228.06.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 2, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 44, 54, 58, 59, 66, 67, 71, 76, 78, 79, 80, 82, 85, 97, 108, 118, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 134, 140, 141, 142, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 155, 156, 159, 162; SKREŚLONO PARAGRAF 170; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2006-10-03 do dziś
322.11.2007 R. ZM.: § 2, § 4UST. 2, 3, § 5, § 7 UST. 3, § 8 UST. 3, OZN. ROZ. 2-5, § 9, § 10, § 12 UST. 1, 4, § 13, § 15 UST. 2, 4, § 17, § 19 UST. 3, § 20 UST. 2, § 21, § 23, § 24, § 26, § 28, NAZWĘ TYT. 4.1, §§ 29-41, § 42 UST. 1, § 44 UST. 1, § 45, § 46, § 48 UST. 3, § 50, § 54 UST. 1, 7; WYKREŚ.: TYT. 4.4 WRAZ Z §§ 56-58, TYT. 4.5 WRAZ Z § 59; DOTYCH. § 60 OZN. NR § 56 I ZM. GO; DOTYCH. § 61 OZN. § 57; DOTYCH. § 62 OZN.§ 58 I ZM. GO; DOTYCH. § 63 OZN. SIĘ § 59 I ZM. GO; DOTYCH. § 64 OZN. JAKO § 60; DOTYCH. § 65 OZN. JAKO § 61 I ZM. GO; DOTYCH. §§ 66, 67 OZN. ODP. §§ 62, 67; DOTYCH. §§ 68, 69 OZN. ODP. § 64, 65 I ZM. JE; ZM. NAZWĘ TYT. 5.2; DOTYCH. §§ 70, 71 OZN. ODP. §§ 66, 67 I ZM. JE; SKREŚ.: §§ 72-74, A § 75 OZN. JAKO § 68; DOTYCH. § 76 OZN. JAKO § 69 I ZM. GO, § 77 OZN. § 70, §§ 78, 79 OZN. ODP. §§ 71, 72 I ZM. JE, §§ 80-81 OZN. ODP. §§ 73-74; SKREŚ. § 82 ORAZ TYT. 5.3 WRAZ Z §§ 83-85; ZM. OZN. TYT. 5.4 NA 5.3; DOTYCH. §§ 86, 87, 88 OZN. ODP. §§ 75, 76, 77 I ZM. JE; DOTYCH. § 89 OZN. JAKO § 78, A § 90 OZN. § 79 I ZM. GO; DOTYCH. § 91 OZN. § 80, A § 92 OZN. § 81 I ZM. GO; SKREŚ. § 93, § 94 OZN. JAKO § 82, A §§ 95-99 OZN. ODP. §§ 83-87 I ZM. JE; ZM. OZN.: TYT. 5.5, ROZD. 6 I ZM. NAZWĘ ROZ. 6 I TYT. 6.1; SKREŚL. § 100, A §§ 101-104 OTRZYMAŁY §§ 88-91 I ZM. JE; ZM. OZN. ROZ. 7-10 I SKREŚ. TYT. 7.1, 7.2, 7.3 WRAZ Z §§ 105-116, DOD. TYT. 7.1, 7.2 WRAZ Z §§ 92-103; TYT. 7.4 OZN. 7.3 I ZM. JEGO NAZWĘ; §§ 117-119 OZN. ODP. §§ 104-106 I ZM. JE; §§ 120-121 OTRZYMAŁY OZN. §§ 107-108 I ZM. JE; SKREŚ. §§ 122-125, A § 126 OTRZYMAŁ § 109; SKREŚ.: §§ 127, 128, A 129 OZN. JAKO § 110; SKREŚ. TYT. 8.1 WRAZ Z §§ 130-133, A §§ 134 I 135 OZN. JAKO §§ 111-112 I ZM. JE; SKREŚ. § 136, A §§ 137 I 138 OTRZYMAŁY §§ 113 I 114 I ZM. JE; § 139 OZN. JAKO § 115, A § 140 JAKO § 116 I ZM. GO; § 141 OZN. JAKO § 117; SKREŚ. §§ 142-143, A § 144 OZN. JAKO § 118; SKREŚ. § 145, A §§ 146 I 147 OZN. JAKO §§ 119 I 120 I ZM. JE; § 148 OZN. JAKO § 121; SKREŚ. TYT. 8.5 WRAZ Z §§ 149-151; § 152 OZN. JAKO § 122, § 153 OZN. JAKO § 123 I ZM. GO; SKREŚ. § 154, A §§ 155 I 156 OZN. JAKO 124 I 125 I ZM. JE; SKREŚ. § 157, A §§ 158-163 OZN. JAKO §§ 126-131 I ZM. JE; §§ 164 I 165 OZN. JAKO §§ 132-133; SKREŚ.§ 166, A § 167 OZN. JAKO § 134 I ZM. GO; § 168 OZN. JAKO § 135, A §§ 169 I 171 OZN. JAKO §§ 136 I 137 I ZM. JE; 25.02.2008 R. ZM. § 26 UST. 4 I § 32 UST. 3.2008-03-07 do dziś
430.06.2014 R., ZMIENIONO § 40 UST. 3 STATUTU2014-08-25 do dziś
518.06.2019R.; ZMIANY W DZIALE II: § 9 PKT 1 I 2, § 10, § 12 PKT 1, § 14, § 17.2019-08-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PREZES ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU LUB PREZES ALBO CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAKOWSKA2023-01-12 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANETA2023-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-12 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-17 do dziś
31. NazwiskoWOŹNIAK2016-01-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-01-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENTARA2022-05-17 do dziś
2. ImionaANITA2022-05-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAMENT2020-08-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYCZAK2020-08-07 do dziś
2. ImionaOLIWIA MARIA2020-08-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-03-04 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2015-04-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-21 do dziś
281 10 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-21 do dziś
368 10 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-21 do dziś
493 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ REKREACJA I SPORTEM2015-04-21 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
3data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
5data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
7data złożenia 20.07.2010 okres ZA 2009 R.2010-07-27 do dziś
8data złożenia 22.07.2011 okres 1.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
9data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-08 do dziś
11data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
12data złożenia 16.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.01.20142016-01-20 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
15data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
16data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
18data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
19data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-07-30 do dziś
3ZA ROK 20072008-07-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
5ZA 2009 R.2010-07-27 do dziś
61.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.01.20142016-01-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-16 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-03 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-07-30 do dziś
4ZA ROK 20072008-07-29 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-07-28 do dziś
6ZA 2009 R.2010-07-27 do dziś
71.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-13 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-25 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-08 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.01.20142016-01-20 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów