SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000198018
Numer REGON: 210200535
Numer NIP: 5981000857
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453489/22/368]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP2102005352004-03-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA2004-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 9792004-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina GÓRZYCA miejscowość GÓRZYCA ODRZAŃSKA2004-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRZYCA ODRZAŃSKA ulica OSIEDLE KWIATOWE nr domu 12A kod pocztowy 69-113 poczta GÓRZYCA kraj POLSKA 2017-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-STATUT, NA PODSTAWIE KTÓREGO ZAŁOŻONO SPÓŁDZIELNIĘ Z DNIA 24.09.1993 R. TEKST JEDNOLITY STATUTU Z DNIA 20.09.1995 R.2004-03-02 do dziś
230.05.2008 R., UCHWAŁA NR 1/08, UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-07-07 do dziś
317.06.2013 R. - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2013-07-25 do dziś
410.06.2015 R. - ZMIENIONO: § 3 UST. 2 PKT 8, § 62 UST.1.2015-07-15 do dziś
508.06.2018 R. - TEKST JEDNOLITY STATUTU.2018-08-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSULMIŃSKI2021-12-31 do dziś
2. ImionaADRIAN2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-31 do dziś
21. NazwiskoDEREŃ2010-08-04 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-04 do dziś
31. NazwiskoGRZESIAK2010-08-04 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2010-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-04 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-26 do dziś
51. NazwiskoGRZESIAK2004-09-24 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2004-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-09-24 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-02 do dziś
71. NazwiskoLASKOWSKI2004-03-02 do dziś
2. ImionaANTONI2004-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIERSKA2019-09-09 do dziś
2. ImionaALICJA2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKULSKA2019-09-09 do dziś
2. ImionaZOFIA JÓZEFA2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaAMBROZIAK2019-09-09 do dziś
2. ImionaRYSZARD HENRYK2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2019-09-09 do dziś
2. ImionaADAM2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2019-09-09 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2019-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2008-07-07 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW -NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM /WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI/ TEJ NIERUCHOMOŚCI2008-07-07 do dziś
368 10 Z NABYWA GRUNTY NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2008-07-07 do dziś
468 10 Z NABYWA DOMY MIESZKALNE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE2008-07-07 do dziś
501 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2008-07-07 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ BUDYNKÓW SPÓŁDZIELCZYCH2008-07-07 do dziś
768 2 WYNAJEM LOKALI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-25 do dziś
868 2 DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-25 do dziś
968 20 Z PROWADZI GOSPODARKĘ ZAS0BAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM2015-07-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ W TYM DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, REKREACYJNĄ2015-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-07-26 do dziś
2data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005R.-31.12.2005R.2006-06-20 do dziś
3data złożenia 10.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-16 do dziś
4data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
5data złożenia 23.07.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
6data złożenia 29.07.2010 okres 01.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-08-04 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-18 do dziś
9data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
10data złożenia 27.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
11data złożenia 23.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-08 do dziś
18data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-08 do dziś
19data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005R.-31.12.2005R.2006-06-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
501.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-08-04 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
701.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-18 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R -31.12.2004 R2005-07-26 do dziś
201.01.2005R.-31.12.2005R.2006-06-20 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-07-16 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
501.01.2008 R. 31.12.2008 R.2009-09-02 do dziś
601.01.2009 R., -31.12.2009 R.,2010-08-04 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-19 do dziś
801.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-06-18 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów