ARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000198015
Numer REGON: 430983780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-05
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2024-02-08
Sygnatura akt[RDF/580028/24/646]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-04-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP4309837802004-04-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARCHIWUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ2009-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 42652004-04-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2004-04-05 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica FREZERÓW nr domu 3 kod pocztowy 20-209 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2013-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.06.1998 R., NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A.NR 3538/98. 23.12.2003 R., NOTARIUSZ ALICJA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A.NR 6013/2003 ZMIANA: §4, §6, §7, §9, §12, §13, §14, §16 UMOWY SPÓŁKI.2004-04-05 do dziś
2DNIA 09.03.2009 R., REP. A NR 1895/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ ANTONINA RENATA BEDNARA, DOKONANO ZMIANY: -§ 2, § 6, § 11 UMOWY SPÓŁKI;2009-05-14 do dziś
310.02.2021 R., NOTARIUSZ JOANNA BEDNARA-MICHALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA BEDNARA-MICHALCZYK, MAŁGORZATA BEDNARA-KOWAL NOTARIUSZE - SPÓŁKA CYWILNA W LUBLINIE, UL. SPADOCHRONIARZY 8A, 20-074 LUBLIN, REP. A NR 1416/2021, UCHWAŁA NR 1 - ZMIENIONO § 6 UMWOY SPÓŁKI.2021-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-04-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2004-04-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBSKI2009-05-14 do dziś
2. ImionaKONRAD ŁUKASZ2009-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 500,00 ZŁ2021-04-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBSKA2020-07-28 do dziś
2. ImionaMONIKA JUSTYNA2020-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ2020-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 PLN2004-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI.2004-04-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBSKI2009-05-14 do dziś
2. ImionaKONRAD ŁUKASZ2009-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-04-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-04-09 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2021-04-09 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2021-04-09 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-04-09 do dziś
585 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2021-04-09 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2021-04-09 do dziś
793 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2021-04-09 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2021-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
2data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-05-14 do dziś
3data złożenia 08.08.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
4data złożenia 12.05.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
5data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
6data złożenia 31.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
7data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
8data złożenia 03.09.2013 okres 01-01-2012 DO 31-12-20122013-10-04 do dziś
9data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
15data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
16data złożenia 28.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
17data złożenia 05.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
18data złożenia 08.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-05-14 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801-01-2012 DO 31-12-20122013-10-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-05-14 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-12 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-14 do dziś
801-01-2012 DO 31-12-20122013-10-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-06 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-28 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-05 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów