FIRMA DORADCÓW FINANSOWYCH KARG&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000197723
Numer REGON: 870306113
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520503/23/573]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP8703061132004-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DORADCÓW FINANSOWYCH KARG&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TORUNIU VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 18712004-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2004-03-02 do dziś
2. Adresulica ŚW. KATARZYNY nr domu 4 A nr lokalu 2 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2004-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.05.1995 R., NOTARIUSZ MAGDALENA CHYŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NUMER 1838/1995. 30.12.2003 R., NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, REPERTORIUM A NUMER 9223/2003, ZMIENIONO § 5, § 6 UST. 1, § 7, § 21, § 23, DODANO § 21 A.2004-03-02 do dziś
201.12.2005 R.-NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KRYSTYNA KRYSTEK TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI NOTARIUSZE-S.C., REPERTORIUM A NR 8152/2005-ZMIANA §6.2006-01-18 do dziś
3W §7 DODANO UST. 32006-01-18 do dziś
416.12.2020 R., REP. A NR 219/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ CZECZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL.SZOSA CHEŁMIŃSKA 80, ZMIENIONO §5 UMOWY SPÓŁKI.2021-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAWSKI2004-03-02 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2004-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2023-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTORCHAŁA2023-06-02 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2023-06-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2006-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport121000,00 PLN2004-03-02 do dziś
225000,00 PLN2006-01-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2021-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 09.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-08 do dziś
2data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-08 do dziś
3data złożenia 26.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-23 do dziś
4data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
5data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
7data złożenia 29.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
8data złożenia 27.01.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-02-03 do dziś
9data złożenia 15.01.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-01-29 do dziś
10data złożenia 09.01.2014 okres 01.01.2013 - 31.12.20132014-01-16 do dziś
11data złożenia 20.01.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-23 do dziś
12data złożenia 18.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-01-27 do dziś
13data złożenia 06.01.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-01-27 do dziś
14data złożenia 12.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
15data złożenia 02.02.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-02-02 do dziś
16data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
17data złożenia 07.01.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-07 do dziś
18data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-17 do dziś
19data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-08 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-02-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-01-29 do dziś
901.01.2013 - 31.12.20132014-01-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-01-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-01-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-08 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-04-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-02-03 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-01-29 do dziś
901.01.2013 - 31.12.20132014-01-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-02-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-01-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-01-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ORAZ OTWARCIU LIKWIDACJI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP. A NUMER 3151/2023; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU , 17.05.20232023-06-02 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2023-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTORCHAŁA2023-06-02 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI ORAZ OTWARCIU LIKWIDACJI W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, REP. A NUMER 3151/2023; NOTARIUSZ TOMASZ IGNACY OLSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU , 17.05.20232023-06-02 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-06-02 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów