SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA KAMIENICZKA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000197697
Numer REGON: 001283365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-12-27
Sygnatura akt[RDF/365158/21/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012833652004-02-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA KAMIENICZKA2004-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 6262004-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2004-02-27 do dziś
2. Adresulica ŁĘCZYCKA nr domu 8 kod pocztowy 53-632 poczta WROCŁAW 2004-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.08.1987 R. -UCHWALONO PIERWSZY TEKST STATUTU. 17.12.2003 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2004-02-27 do dziś
227.11.2006 R. § 14, § 18 UST. 1, § 19, § 22, § 23, § 261, § 38, § 39, § 42 UST. 1, § 62 UST. 1, § 63 UST. 1, § 67 UST. 2 I 5, § 68 PKT 1, § 72, § 74, § 108, § 119, § 122 UST. 2, § 123, § 124, § 125, § 126, § 127, § 128, § 129, § 130, § 131 PKT 3, § 132, § 136 UST. 1PKT 3IUST. 2, § 137, § 143 UST. 3, § 144, § 147.2007-01-05 do dziś
319.12.2007 R., NOWY TEKST STATUTU2008-03-03 do dziś
423.09.2020R. NOWY STATUT.2021-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRZEGORZEWSKI2020-06-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ RYSZARD2020-06-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-10 do dziś
21. NazwiskoADAMOWICZ2004-02-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2004-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-27 do dziś
31. NazwiskoGIERUŚ ŚWIERCZYŃSKA2004-02-27 do dziś
2. ImionaBARBARA MAGDALENA2004-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-02-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBICZYŃSKI2021-02-10 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2021-02-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ROBERT2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMÓŁKA2017-10-26 do dziś
2. ImionaŁUCJA KAZIMIERA2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIN2021-02-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZCIŃSKA GRUSZECKA2021-02-10 do dziś
2. ImionaRENATA2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-05-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-05-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-05-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-05-12 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2005-07-26 do dziś
3data złożenia 06.07.2005 okres 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-07-05 do dziś
4data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
5data złożenia 01.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
6data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
7data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
11data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
12data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
16data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 27.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-07-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 R. -31.12.2004 R.2006-07-05 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-09 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów