INSTYTUT STUDIÓW EUROPEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000197679
Numer REGON: 190873290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-04-11
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/3397/23/223]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP1908732902004-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT STUDIÓW EUROPEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 104522004-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2023-04-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. JÓZEFA BEMA nr domu 15 nr lokalu 3 kod pocztowy 81-310 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2023-04-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejISE@ISE.GDYNIA.PL2023-04-11 do dziś
4. Adres strony internetowejISE.GDYNIA.PL2023-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.05.1995 R. REP. A NR 4799/1995 NOTARIUSZ HANNA WAROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI2004-02-27 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 02.09.2004 R., REP. A NR 4232/2004 W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ LIDII DERENGOWSKIEJ-WINIECKIEJ W GDYNI, ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI;2005-03-18 do dziś
305.04.2005 R. -A 2276/2005 -KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI -LIDIA DERENGOWSKA-WINIECKA, ZMIENIONO PAR. 7, 112005-08-29 do dziś
412.07.2010, REP. NR 4358/2010 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. TRAUGUTTA NR 111, NOTARIUSZ PIOTR JAKUB LIS, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI DOT. PAR. 6, 7, 11, 12, 17, 21, 22; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2010-08-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2007-08-30 do dziś
2. ImionaSYLWIA MARIA2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4928 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 246.400,00 ZŁ2011-02-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-08-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego246450,00 PLN2005-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI2004-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAROSTA2012-06-21 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2012-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-06-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-06-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoARMKNECHT2023-04-11 do dziś
2. ImionaBARTOSZ STANISŁAW2023-04-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-04-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-04-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-08-04 do dziś
285 42 B SZKOŁY WYŻSZE2010-08-04 do dziś
374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2010-08-04 do dziś
472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2010-08-04 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-08-04 do dziś
685 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2010-08-04 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-08-04 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-08-04 do dziś
958 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2010-08-04 do dziś
1072 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 26.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-29 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
4data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
6data złożenia 20.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
9data złożenia 11.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
10data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-22 do dziś
11data złożenia 24.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
12data złożenia 02.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
13data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
14data złożenia 17.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
15data złożenia 19.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
16data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-12 do dziś
17data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-15 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
19data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-29 do dziś
201.01.2005 -31.12.2005 R.2006-08-09 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-07 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-18 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-06-21 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-03 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-19 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-15 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów