SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000197601
Numer REGON: 001073722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395776/22/903]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001073722 NIP 68400137002007-07-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „METALOWIEC”2004-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W KROŚNIE WYDZIAŁ V nr w rejestrze RS.IV.1932004-03-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. KROSNO gmina M. KROSNO miejscowość KROSNO2004-03-01 do dziś
2. Adresulica ŻWIRKI I WIGURY nr domu 2A kod pocztowy 38-400 poczta KROSNO 2004-03-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.08.1983 R. 11.12.2003 R. TEKST JEDNOLITY, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 11.12.2003 R.2004-03-01 do dziś
202.06.2006 R. UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2006-09-07 do dziś
330.11.2007 UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2007-12-20 do dziś
430.06.2011 R. ZMIANA PAR. 159 STATUTU SPÓŁDZIELNI2011-08-31 do dziś
526.06.2012 R. ZMIANA § 1412012-10-19 do dziś
604.06.2014 R., ZMIANA PAR. 131 PKT. 4 I DODANIE PKT. 4A2014-12-18 do dziś
729.06.2018R. PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI2019-11-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2012-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJURCZAK2022-04-19 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-19 do dziś
21. NazwiskoNAPORA2017-08-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ2017-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2017-08-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-08-18 do dziś
31. NazwiskoWOJTYSZYN2008-03-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2008-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-03-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYSARZ2021-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-03 do dziś
22. ImionaANDRZEJ2017-08-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁUSZKA2017-08-18 do dziś
2. ImionaANTONI2017-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUBIK2020-09-07 do dziś
2. ImionaMAREK2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-11-20 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 27.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
3data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-25 do dziś
8data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
9data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
10data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
12data złożenia 18.05.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
14data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
18data złożenia 13.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
19data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-09-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-21 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-25 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-31 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-18 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów