ASTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000197485
Numer REGON: 015681882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-07-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/31166/20/527]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015681882 NIP 52227149902013-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC CZERWCA 1976 ROKU nr domu 1 B kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 16.02.2004 R. NR REP. A 1995/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MACIEJA BIWEJNISA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA W WARSZAWIE -CZESŁAWY KOŁCUN, KANCELARIA NOT. W WARSZAWIE, UL. OGRODOWA 92004-03-04 do dziś
223.12.2009 R., CZESŁAWA KOŁCUN NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 21826/2009 ZMIANA: PARAGRAF 9.1.2010-06-25 do dziś
328.10.2010, REP. A NR 6012/2010, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI NOTARIUSZ, 02-495 WARSZAWA, UL. JAGIEŁŁY 3 ZMIANA W § 3 (SIEDZIBA SPÓŁKI).2010-11-08 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z 14 MARCA 2012 R., REPERTORIUM A NR 939/2012 -ZMIANA PAR. 12, PAR. 23 UST. 3, PAR. 24 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI -SPORZĄDZIŁ NOTARIUSZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. JAGIEŁŁY 3 -KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI2012-05-11 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 09 MAJA 2013 ROKU, REPERTORIUM NR 1907/2013 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA SZCZEPAŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ULICY JAGIEŁŁY 3 - ZMIANA PAR.3 UMOWY SPÓŁKI.2013-06-07 do dziś
611.08.2016 ROKU, REPERTORIUM NR 3324/2016, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA SZCZEPAŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE §9, §10, §14, I §23 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY2016-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaILIEV2004-03-04 do dziś
2. ImionaILKO IVANOV2004-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.250 ZŁOTYCH2016-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZ2004-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2004-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.250 ZŁOTYCH2016-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50500,00 PLN2004-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaILIEV2004-03-04 do dziś
2. ImionaILKO IVANOV2004-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-04 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZ2004-03-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WIESŁAW2004-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-04 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy124 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM2016-10-20 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2016-10-20 do dziś
346 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2016-10-20 do dziś
446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-10-20 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-10-20 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-10-20 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-10-20 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-20 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2016-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.03.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 04.03.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 04.03.2004-31.12.20042005-07-18 do dziś
2data złożenia 11.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
3data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
4data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
5data złożenia 20.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
6data złożenia 15.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
7data złożenia 25.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
8data złożenia 22.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
9data złożenia 24.04.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-05-10 do dziś
10data złożenia 07.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
11data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
12data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
13data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
14data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
15data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 27.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-03 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-02 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-04-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-05-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów