SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BIAŁY KAMIEŃ”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000197379
Numer REGON: 890311854
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[RDF/387054/22/907]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 890311854 NIP 88613251912007-07-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BIAŁY KAMIEŃ”2004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 3052004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2004-02-26 do dziś
2. Adresulica RUCHU OPORU nr domu 6A kod pocztowy 58-304 poczta WAŁBRZYCH 2004-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.07.1993 R.2004-02-26 do dziś
217.12.2009 ZMIANA STATUTU POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI.2010-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZIELONA2016-08-25 do dziś
2. ImionaJANINA2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2021-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-25 do dziś
21. NazwiskoJERUZALSKI2016-08-25 do dziś
2. ImionaJERZY2016-08-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-08-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-08-25 do dziś
31. NazwiskoLISOWSKI2005-10-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ SYLWESTER2005-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ2005-10-27 do dziś
41. NazwiskoJERUZALSKI2005-10-27 do dziś
2. ImionaJERZY2005-10-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-10-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-27 do dziś
51. NazwiskoDOMARADZKI2004-02-26 do dziś
2. ImionaJAN2004-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-26 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUŻAŃSKI2021-06-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILA2021-06-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKA2014-08-21 do dziś
2. ImionaHELENA STEFANIA2017-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAKRZEWSKI2021-06-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU2004-02-26 do dziś
270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-26 do dziś
370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-26 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 12.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-08-22 do dziś
2data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
4data złożenia 28.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
5data złożenia 14.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
8data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
9data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
10data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
16data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
17data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-08-22 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-20 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-25 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-04 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-21 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-06 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-22 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów