SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DRZEWIARZE” W ZWIERZYŃCU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000197245
Numer REGON: 950167598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-01-18
Sygnatura akt[RDF/465873/23/504]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP9501675982004-02-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DRZEWIARZE” W ZWIERZYŃCU2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze 19652004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina ZWIERZYNIEC miejscowość ZWIERZYNIEC2004-02-25 do dziś
2. Adresulica ZAMOJSKA nr domu 29 A nr lokalu 1 kod pocztowy 22-470 poczta ZWIERZYNIEC 2004-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.09.2003 R. Z AUTOPOPRAWKAMI Z DNIA 08.02.2004 R.2004-02-25 do dziś
209.07.2006 R. -ZMIENIONO: § 9 UST. 2, § 15, § 16 PKT 1, 2, 3, 10, 11, § 19 UST. 1, § 22, § 23, § 24, DODANO § 24 ZE ZN.1, I § 24 ZE ZN.2, ZMIENIONO § 33, § 39 UST. 1, § 42 PKT 4, W § 53 DODANO PKT 3, ZMIENIONO § 63 UST. 1, § 64 UST. 1, § 68 UST. 2, 5, § 74.2006-09-18 do dziś
325.11.2007 R. -§ 10 UST. 1 P. 4, 7, 9, 10; § 10 UST. 2 P. 1; § 11 UST. 2; § 15; § 16 P. 5, 19; § 17 P. 6; § 21 UST. 1 P. 10, 11; § 24 UST. 3; § 28 UST. 3; § 28 ZE ZN. 1; ROZDZIAŁ 4 P. 1; § 44 UST. 1; § 50 UST. 1; § 57 P. 2 I 3; § 58 UST. 11; § 65 ZE ZN. 1, 65 ZE ZN. 2; ROZDZIAŁY 7, 8 I 9 ZA WYJĄTKIEM: § 123; § 154 UST. 1 SŁOWA „ORAZ ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁDZIELNI Z INNYCH TYTUŁÓW”; § 154 UST. 3 I 4; § 156 UST. 4.2008-04-30 do dziś
427.06.2008 R., ZMIENIONO: § 114 UST. 1; DODANO: W § 19 UST. 2 LIT „C”; § 123; W § 154 UST. 3 I 4; W § 156 UST. 4.2008-09-30 do dziś
511.08.2018R. - PRZYJĘTO NOWY STATUT.2019-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/. 2. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY.2019-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGAŁKA2019-03-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU NA CZAS NIEOKREŚLONY2019-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIZIOR2019-03-14 do dziś
2. ImionaALICJA2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRODZIK2019-03-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKA2019-03-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoKOSZEL2019-03-14 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ PODCZAS NIEOBECNOŚCI PREZESA WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.2019-03-14 do dziś
21. NazwiskoBADACH2019-03-14 do dziś
2. ImionaMARIA2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ PODCZAS NIEOBECNOŚCI PREZES WRAZ Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.2019-03-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-25 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-25 do dziś
370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-25 do dziś
470 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-02-25 do dziś
592 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-02-25 do dziś
670 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-25 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.11.2013 okres 2005 ROK2014-01-31 do dziś
2data złożenia 29.11.2013 okres 2006 ROK2014-01-31 do dziś
3data złożenia 29.11.2013 okres 2007 ROK2014-01-31 do dziś
4data złożenia 29.11.2013 okres 2008 ROK2014-01-31 do dziś
5data złożenia 29.11.2013 okres 2009 ROK2014-01-31 do dziś
6data złożenia 29.11.2013 okres 2010 ROK2014-01-31 do dziś
7data złożenia 29.11.2013 okres 2011 ROK2014-01-31 do dziś
8data złożenia 29.11.2013 okres 2012 ROK2014-01-31 do dziś
9data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12data złożenia 30.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
17data złożenia 18.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2014-01-31 do dziś
22006 ROK2014-01-31 do dziś
32007 ROK2014-01-31 do dziś
42008 ROK2014-01-31 do dziś
52009 ROK2014-01-31 do dziś
62010 ROK2014-01-31 do dziś
72011 ROK2014-01-31 do dziś
82012 ROK2014-01-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-13 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-23 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów