SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMPEX”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000196799
Numer REGON: 210212969
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441793/22/870]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2102129692004-02-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMPEX”2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze ARS 9772004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina SŁUBICE miejscowość SŁUBICE2004-02-25 do dziś
2. Adresulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 151 nr lokalu 2 kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE 2004-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.09.1993 R.2004-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU.2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKAPIŃSKA2009-06-16 do dziś
2. ImionaDONATA JANINA2009-06-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-06-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-16 do dziś
21. NazwiskoMARKIEWICZ2004-02-25 do dziś
2. ImionaCECYLIA2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
31. NazwiskoCIEŚLA2004-02-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCELI2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORBUS2008-06-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW DARIUSZ2008-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-06-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARCZYK2004-02-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA TEKLA2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNEBEL2004-02-25 do dziś
2. ImionaANETA TERESA2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-06-17 do dziś
281 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-06-17 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
2data złożenia 16.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
3data złożenia 18.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
4data złożenia 23.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
5data złożenia 28.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
6data złożenia 21.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
8data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
11data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12data złożenia 04.07.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15data złożenia 12.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
16data złożenia 26.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
17data złożenia 20.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
18data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
801.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-25 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-17 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
901.01.2012R.-31.12.2012R.2013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-16 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów