SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIKOŁAJA REJA

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000196592
Numer REGON: 004345345
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-01-12
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/31904/22/613]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0043453452004-02-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. MIKOŁAJA REJA2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze ARS 22312004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-02-25 do dziś
2. Adresulica ŻUBARDZKA nr domu 24 kod pocztowy 91-032 poczta ŁÓDŹ 2004-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.09.1990 R.-UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-02-25 do dziś
29.11.2004 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI O PRZYJĘCIU NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2005-03-30 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 10 Z DNIA 22.06.2006 R. ZMIENIONO § 6 UST. 2; § 12 UST. 1 PKT 6, 8, 15, 16; W § 12 DODANO UST. 4; ZMIENIONO § 16 UST. 1, W § 17 UST. 2 DODANO PKT 8; ZMIENIONO § 19; DODANO § 22A; W § 24 DODANO UST. 6, 7, ZMIENIONO § 31; W § 37 UST. 1 DODANO PKT 20; W § 45 DODANO UST. 8, ZMIENIONO § 57 UST. 1; § 58 UST. 1; W § 63 WYKREŚLONO PKT 1, ZMIENIONO § 69; 87; § 91 UST. 1, 2; § 94 UST. 2; § 95; § 96; § 98; § 99, SKREŚLONO § 100, § 101, § 102; ZMIENIONO § 103; § 106; § 110; § 111; § 112; § 142; § 145 UST. 3.2006-11-30 do dziś
4UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 29 MAJA 2007 R. NR 7/2007 ZMIENIONO § 95 UST. 4 I § 99 UST. 1 PKT F STATUTU.2007-09-17 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 2/2010 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 26.01.2010 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 4 UST. 2, § 5 UST. 2, § 7 UST. 1, § 9 UST. 6, § 11, § 12 UST. 1, § 12 UST. 2, 3 I 4, W § 12 DODANO UST. 5, § 13, § 14, § 17 UST. 2, § 19 UST. 1, § 19 UST. 2 I 3, § 19 UST. 4, § 19 UST. 5, 6 I 7, W § 19 DODANO UST. 9, § 21 UST. 1 I 2, § 22 UST. 1 I 2, DODANO § 22B, DODANO § 22C, § 23 UST. 1, § 23 UST. 2 I 3, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37 UST. 1, § 38, § 39, § 40, § 41 UST. 7, § 42 UST. 3, § 42 UST. 4, § 42 UST. 6, § 43 UST. 3, § 45 UST. 7, W § 45 SKREŚLONO UST. 8, SKREŚLONO ROZDZIAŁ 4.5 -§ 47 DO § 50, § 51, W § 52 DODANO UST. 11, DODANO § 52A, W § 53 DODANO UST. 2, § 56, DODANO § 56A, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, SKREŚLONO § 70 -§ 73, § 75 UST. 2, W § 76 DODANO UST. 4, W § 77 DODANO UST. 3, § 80, § 83 UST. 1, W § 83 DODANO UST. 7, § 85 UST. 1, § 88, SKREŚLONO § 89, § 90, W § 91 DODANO UST. 3, 4 I 5, § 92, SKREŚLONO § 93 -§ 94, § 95, § 96, § 97, § 99, § 100, § 101, § 103, § 105, § 110, § 111, § 112, DODANO § 112A, NAZWĘ ROZDZIAŁU 7.1, § 114 UST. 1, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, SKREŚLONO § 120, SKREŚLONO ROZDZIAŁ 7.2, NAZWĘ ROZDZIAŁU 7.3, § 121, § 122, § 123, SKREŚLONO § 124, NAZWĘ ROZDZIAŁU 7.4, § 125, § 126, § 127, § 128 UST. 2, § 129, § 130, § 136, § 138 UST. 1, § 140, § 141, § 142, § 143, § 144, § 145, § 146, § 147, § 148, § 149, DODANO § 149A, DODANO § 149B, DODANO § 149C, DODANO § 149D, § 1502010-05-05 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 2 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 26.01.2010 ROKU /W PRAWIDŁOWYM-PEŁNYM JEJ BRZMIENIU/ ZMIENIONO: § 7 UST. 2 PKT 1; § 13 PKT 4 ORAZ PUNKTY 10-16; § 16 UST. 2 PKT 3; NAZWĘ ROZDZIAŁU 4.1; § 37 UST. 1 PKT 20; § 78; § 81; § 104; NAZWĘ ROZDZIAŁU 6.3; § 113; § 128 UST. 3; § 151; § 153.2011-07-12 do dziś
7UCHWAŁA NR 6/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 29 MAJA, 5,7 I 12 CZERWCA 2018 ZMIANA: §4, §5, §6, §7, §8, §9, §11, §12, §13, §14, §15, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §27, §28, §29, §30, §32, §33, §34, §37, §42, PODROZDZIAŁ 5.1, §52A, §56, §57, §58, §59, §60, §61, §62, §80, § 85, §99, §121, §123, §125, §126, ROZDZIAŁ VIII, §128, § 129,§ 131, § 138, §139, §140, §143, §146, §149, §149A, §149C, §150,§151, §152, §153, DODANO: §82A, §109A, §139A, §142A, §142B, §142C, §142D, § WYKREŚLONO: §10,§16, §53-§55, §56A, §74-§77, §88, § 91, PODROZDZIAŁ 6.1, §95§97, §100, §101, §110, §111, §113-§119, § 122, PODROZDZIAŁ 8.1, PODROZDZIAŁ 9.2, §141 STATUTU.2018-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPABJAŃCZYK2004-02-25 do dziś
2. ImionaZENON FRANCISZEK2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaURBANIAK2018-09-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAKUB2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZARGUT-ALCERZAK2004-09-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAWNICZEK2018-09-27 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKELLER2018-09-27 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2018-09-27 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYSZKIEWICZ2018-09-27 do dziś
2. ImionaJAN LUCJAN2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSITARSKA2018-09-27 do dziś
2. ImionaSYLWIA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWSKA2015-07-31 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA WALENTYNA2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIELCZAREK2015-07-31 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSIAK2015-07-31 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA EWA2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaARNOLD SZUWALSKA2015-07-31 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2015-07-31 do dziś
2. ImionaANNA2015-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoDOBROSZEK2010-01-28 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2010-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-28 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaUPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA ZA SPÓŁDZIELNIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI2010-01-28 do dziś
21. NazwiskoZAWIŚLAK2018-11-29 do dziś
2. ImionaSYLWIA KLAUDIA2018-11-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-29 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONIKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁDZIELNI CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU POLEGAJĄCYCH NA: ZAWIERANIU UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENIESIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI, USTANAWIANIU PRAW RZECZOWYCH OGRANICZONYCH, POD TYTUŁEM DARMYM LUB ODPŁATNYM, W TYM USTANAWIANIU SŁUŻEBOŚCI I HIPOTEK, NA NIERUCHOMOŚCIACH I PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W TYM ZAKRESIE, ZAWIERANIU UMÓW NABYWANIA (POD TYTUŁEM ODPŁATNYM I NIEODPŁATNYM) ZABUDOWANYCH LUB NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI I PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTU, DO DOKONYWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI JAKIE PRZY WYKONYWANIU TEGO PELNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIĘ KONIECZNE.2018-11-29 do dziś
31. NazwiskoANDRZEJCZAK2023-01-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-12 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIKIEM SPÓŁDZIELNI, CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU POLEGAJĄCYCH NA: - ZAWIERANIU UMÓW O USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI I PRZENIESIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI - USTANAWIANIU PRAW RZECZOWYCH OGRANICZONYCH, POD TYTUŁEM DARMYM LUB ODPŁATNYM, W TYM USTANAWIANIU SŁUŻEBNOŚCI I HIPOTEK, NA NIERUCHMOŚCIACH I PRAWIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI ORAZ DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W TYM ZAKRESIE - ZAWIERANIA UMÓW NABYWANIA (POD TYTUŁEM ODPŁATNYM I NIEODPŁATNYM) ZABUDOWANYCH LUB NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI I PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU - DO DOKONYWANIA WSZELKICH INNYCH CZYNNOŚCI JAKIE PRZY WYKONYWANIU TEGO PEŁNOMOCNICTWA OKAŻĄ SIE KONIECZNE2023-01-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-11-04 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-11-04 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-11-04 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-11-04 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-11-04 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R data złożenia 21.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 R2005-07-04 do dziś
3data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
4data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
6data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
7data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-17 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2011-08-22 do dziś
9data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
11data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
13data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
14data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
16data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-12 do dziś
18data złożenia 12.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-12 do dziś
19data złożenia 21.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
201.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-17 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
501.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-12 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-12 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-17 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R .2011-08-22 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-29 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 R2005-07-04 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-23 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-22 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-28 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-18 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-17 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-22 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-12 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-12 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów