KANCELARIA „ARTLEX-INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000196416
Numer REGON: 006723449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/49346/21/665]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0067234492004-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA „ARTLEX-INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GODSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 192582004-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GRÓJECKA nr domu 22/24 nr lokalu 5 kod pocztowy 02-301 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.03.1989, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE, NOTARIUSZ ANNA REPLIN, REP. A NR 1726/89; 29.12.2003, NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU, REP. A NR 7474/2003 -ZMIANA § § 5, 8, 9.3, 11, 15, 21, 25 I 26; 16.02.2004, NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU, REP. A NR 816/2004 -ZMIANA § § 8 I 11 UMOWY SPÓŁKI;2004-02-20 do dziś
212 LUTEGO 2009 ROKU, REPERTORIUM A NR 1735/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI. JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2009-02-24 do dziś
314.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 10782/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ KAROL MAIK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁOWICZU PRZY ULICY NOWEJ NR 3 -ZMIENIONO § 5, § 82010-04-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 MAJA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 518/2016, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZ MARIĄ OGRODZIŃSKĄ - ZALEWSKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEI JANA PAWŁA II 80 - ZMIENIONO § 8 UMOWY SPÓŁKI, USTALONO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2016-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2004-02-20 do dziś
2. ImionaJAN2004-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.062,72 ZŁ2016-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2021-10-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2021-10-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.015,68 ZŁ.2021-10-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5078,40 ZŁ2016-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1760490, 40 PLN2004-02-20 do dziś
25078,40 ZŁ2016-09-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄU JEDNOOSOBOWO2004-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2004-02-20 do dziś
2. ImionaJAN2004-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2010-04-27 do dziś
269 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-04-27 do dziś
368 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-04-27 do dziś
468 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-04-27 do dziś
568 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2010-04-27 do dziś
671 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-04-27 do dziś
766 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-04-27 do dziś
873 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-04-27 do dziś
978 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2010-04-27 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-05-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-15 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
4data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
5data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
6data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
7data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
10data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-02 do dziś
17data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.09.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
15OD 01.09.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-23 do dziś
301.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-02-012021-02-05 do dziś