HEXAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000196332
Numer REGON: 590760219
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-23
Ostatni wpis Nr wpisu61Data dokonania wpisu2019-04-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/3722/19/392]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-03-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP5907602192004-03-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2014-12-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze 12382004-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW MAZOWIECKI miejscowość TOMASZÓW MAZOWIECKI2004-03-23 do dziś
2. Adresulica PIASKOWA nr domu 122 kod pocztowy 97-200 poczta TOMASZÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA 2004-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-UMOWA Z DNIA 15.03.2000 R., NOT. J. GÓRECKA, KN W TOMASZOWIE MAZ., REP. A NR 2052/2000 UCHWAŁĄ Z DNIA 21.01.2004 R., NOT. M. GAMEL, KN W TOMASZOWIE MAZ., REP. A 393/2004 ZMIENIONO § 2, § 6, § 7, § 9, SKREŚLONO PKT 2 W § 13, § 17, § 18 I § 19 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ OD § 20 DO § 28 NA § 17 DO § 25. -AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 5.03.2004 R., NOT. M. GAMEL, KN W TOMASZOWIE MAZ., REP. A NR 2015/2004 SPROSTOWANO OMYŁKĘ W § 6 UMOWY.2004-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-03-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-03-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASZEK2004-03-23 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PAWEŁ2004-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40 500,00 ZŁ2012-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARSKI2005-06-14 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ARKADIUSZ2005-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ2005-06-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOBER2007-10-31 do dziś
2. ImionaRYSZARD2007-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały93 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.500,00 ZŁOTYCH2007-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-04-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport120000,00 PLN2004-03-23 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy124 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2004-03-23 do dziś
228 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2004-03-23 do dziś
328 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH2004-03-23 do dziś
428 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU2004-03-23 do dziś
528 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2004-03-23 do dziś
628 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW METALOWYCH GOTOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-23 do dziś
729 14 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2004-03-23 do dziś
829 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2004-03-23 do dziś
929 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW2004-03-23 do dziś
1029 54 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO2004-03-23 do dziś
1134 30 A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH I ICH SILNIKÓW2004-03-23 do dziś
1224 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO2004-03-23 do dziś
1335 12 Z BUDOWA I NAPRAWY ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2004-03-23 do dziś
1450 20 A OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-23 do dziś
1550 30 B SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-03-23 do dziś
1651 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-03-23 do dziś
1752 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2004-03-23 do dziś
1852 74 Z NAPRAWY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-03-23 do dziś
1971 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2004-03-23 do dziś
2073 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2004-03-23 do dziś
2173 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2004-03-23 do dziś
2273 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2004-03-23 do dziś
2324 66 Z PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-03-23 do dziś
2474 14 B DORADZTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM INTERESÓW I ZARZĄDZANIEM2004-03-23 do dziś
2574 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2004-03-23 do dziś
2674 40 Z REKLAMA2004-03-23 do dziś
2725 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2004-03-23 do dziś
2828 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2004-03-23 do dziś
2928 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2004-03-23 do dziś
3028 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2004-03-23 do dziś
3128 52 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OGÓLNĄ INŻYNIERIĄ MECHANICZNĄ REALIZOWANA NA ZASADZIE BEZPOŚREDNIEJ PŁATNOŚCI LUB KONTRAKTU2004-03-23 do dziś
3228 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH2004-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 15.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 20.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-06-14 do dziś
3data złożenia 14.09.2006 okres 01.01.2005 R -31.12.2005 R2006-10-27 do dziś
4data złożenia 24.10.2007 okres 2006 ROK2007-10-31 do dziś
5data złożenia 11.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-11 do dziś
6data złożenia 10.08.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
7data złożenia 21.12.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-01-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R -31.12.2005 R2006-10-27 do dziś
22006 ROK2007-10-31 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-11 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-01-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-11-05 do dziś
201.01.2005 R -31.12.2005 R2006-10-27 do dziś
32006 ROK2007-10-31 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-12-11 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-09 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2012-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 16.12.2013 R W SPRAWIE KRS 26954/13/568 OTWARTO LIKWIDACJĘ SPÓŁKI.2014-12-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2014-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE SPÓŁKI NA MOCY POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 16.12.2013 R W SPRAWIE KRS 26954/13/5682014-12-29 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2014-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów