SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MATYLDA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000196260
Numer REGON: 271047974
Numer NIP: 6271091288
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/18575/22/340]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710479742004-02-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MATYLDA” W ŚWIĘTOCHŁOWICACH2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 12642004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2004-02-25 do dziś
2. Adresulica F.PIECZKI nr domu 11 nr lokalu 01 kod pocztowy 41-605 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE 2004-02-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSM.MATYLDA@GMAIL.COM2013-07-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMMATYLDA.PL2013-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.04.1991 R. UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI 24.06.1999 R. UCHWALENIE ZMIANY W STATUCIE W PAR. 15 UST. 1 10.12.2003 R. UCHWALENIE ZMIAN W STATUCIE I JEDNOLITEGO TEKSTU: ZMIENIONO PAR. 2, 6-12, 17-23, 30, 34, UCHYLONO PAR. 4, 5, 15, 24, 29, 31-33, 35-76, DODANO PAR. 4A, 5A, 15A, 24A, 29A, 31A, 32A, 33A, 35A -76A (WSZYSTKIE DODANE MAJĄ LITERKĘ „A”), 77-842004-02-25 do dziś
229.06.2015R., UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7 - ZMIANA STATUTU W CAŁOŚCI.2015-09-29 do dziś
319.06.2017R. ZMIENIONO: §14 PKT 1 I §24 PKT 12017-08-17 do dziś
4DNIA 28.02.2018R. ZMIENIONO STATUT POPRZEZ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU.2018-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBECK2022-09-13 do dziś
2. ImionaADAM HENRYK2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZADU2022-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-13 do dziś
21. NazwiskoBENDUCKA2022-09-13 do dziś
2. ImionaIWONA EDYTA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-13 do dziś
31. NazwiskoSOBOTA2010-07-26 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2010-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPAŁA2022-09-13 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUPIK2022-09-13 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2022-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUPOK KOKOSZKA2020-11-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIAK2020-11-04 do dziś
2. ImionaRENATA2020-11-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-02-25 do dziś
270 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-25 do dziś
374 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2004-02-25 do dziś
474 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-25 do dziś
574 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-02-25 do dziś
670 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-02-25 do dziś
770 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-25 do dziś
845 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-02-25 do dziś
970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-25 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.04.2008 okres 20042008-05-05 do dziś
2data złożenia 21.04.2008 okres 20052008-05-05 do dziś
3data złożenia 21.04.2008 okres 20062008-05-05 do dziś
4data złożenia 16.03.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-04-20 do dziś
5data złożenia 16.03.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-04-20 do dziś
6data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
7data złożenia 12.08.2011 okres 2010 ROK2011-08-31 do dziś
8data złożenia 12.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-21 do dziś
9data złożenia 10.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-04 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11data złożenia 04.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120042008-05-05 do dziś
220052008-05-05 do dziś
320062008-05-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-04-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-04-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
72010 ROK2011-08-31 do dziś
82011 ROK2012-06-21 do dziś
92012 ROK2013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120042008-05-05 do dziś
220052008-05-05 do dziś
320062008-05-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-04-20 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-04-20 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-26 do dziś
72010 ROK2011-08-31 do dziś
82011 ROK2012-06-21 do dziś
92012 ROK2013-07-04 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów