SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W KOTLINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000196252
Numer REGON: 000942601
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/2477/23/611]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000942601 NIP 61700041932007-08-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA W KOTLINIE2004-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr w rejestrze 11132004-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina KOTLIN miejscowość KOTLIN2004-02-20 do dziś
2. Adresulica POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 13 kod pocztowy 63-220 poczta KOTLIN 2004-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.10.1981 R. 13.12.2003 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2004-02-20 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.11.2007 R. PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2008-04-01 do dziś
3UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 24.06.2009 R. ZMIENIONO § 3 UST. 1, § 66 UST. 3, § 66 UST. 4 STATUTU.2009-08-28 do dziś
4UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 27.05.2019R. ZMIANA CAŁEGO STATUTU POLEGAJĄCA NA ZASTĄPIENIU DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU NOWĄ.2020-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBACHORZ2023-03-15 do dziś
2. ImionaKAMIL2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-15 do dziś
21. NazwiskoWOŹNIAK2023-03-15 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2023-03-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ2023-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-15 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-09-22 do dziś
41. NazwiskoNAWROCKA2004-02-20 do dziś
2. ImionaTERESA2004-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-20 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERUSZEWSKA2022-03-16 do dziś
2. ImionaALINA MARIA2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELEBSKI2022-03-16 do dziś
2. ImionaWIESŁAW JAN2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELEBSKA2022-03-16 do dziś
2. ImionaDANUTA BARBARA2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOPEK2022-03-16 do dziś
2. ImionaPIOTR STANISŁAW2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGÓRSKI2022-03-16 do dziś
2. ImionaROMUALD2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDURMENS2019-01-15 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHNIEWSKI2019-01-15 do dziś
2. ImionaROMAN2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAK2019-01-15 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2019-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-08-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-28 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-28 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-08-28 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2009-08-28 do dziś
693 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-08-28 do dziś
794 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-28 do dziś
835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-08-28 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2022-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.01.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-02-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
4data złożenia 31.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
5data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
7data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
8data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
10data złożenia 20.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 26.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
20data złożenia 31.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-03 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-10 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-28 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-13 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów