AQUA PARK ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000196146
Numer REGON: 473230469
Numer NIP: 7272616658
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu83Data dokonania wpisu2023-10-20
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/30585/23/110]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA PARK ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2004-02-20 do dziś
2. Adresulica UNII LUBELSKIEJ nr domu 4 kod pocztowy 94-208 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2004-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z 05.12.2003 R., NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6784/2003 R. 2. 06.02.2004 R., NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 638/2004 -ZMIENIONO § 1, § 17 PKT 6.2004-02-20 do dziś
2UCHWAŁĄ Z 29.09.2004 R. REP. A NR 2844/2004 ZMIENIONĄ UCHWAŁĄ Z DNIA 24.01.2005 R. REP. A NR 260/2005 SPORZĄDZONĄ PRZEZ NOT. JERZEGO FOLCHOLCA W KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOWNIE, ZMIENIONO §8 UST. 1 I 2, §15.2005-02-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.01.2006 R. REPERTORIUM A 1/2006 SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 01.02.2006 R. REPERTORIUM A 318/2006 NOTARIUSZ JERZY FOLCHOLC KANCELARIA NOTARIALNA W GŁOWNIE, ZMIENIONO § 8 UST. 1 I UST. 22006-02-16 do dziś
420.12.2007 R., NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 11333/2007 ZMIENIONO § 8 UST. 1, DODANO PKT 6 W § 8 UST. 2, SKREŚLONO § 23 UMOWY SPÓŁKI;2008-08-12 do dziś
505.02.2009 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA BADOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 627/2009, ZMIANA § 13 UST. 3, § 15 UST. 1, § 18 UST. 1.2009-03-26 do dziś
630.03.2009 R. REPERTORIUM A NR 3305/2009 NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI; ZMIENIONO § 8 UST. 1, DODANO § 8 UST. 2 PKT 7 I 8.2009-05-04 do dziś
708.05.2009 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2984/2009 -ZMIANA TREŚCI § 6 I § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 8 UST. 2 PKT 9 I § 9 A DO UMOWY SPÓŁKI2009-08-19 do dziś
815.01.2010 R. NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 210/2010, ZMIENIONO § 8 UST. 1; § 9 UST. 4; § 15 UST. 1 I 2; § 18 UST. 1 I 2; § 19 UST. 2 ORAZ § 24 UST. 2 DODANO § 8 UST. 2 PKT 10; SKREŚLONO § 9 UST. 3 ORAZ § 13 UST. 32010-03-23 do dziś
919.12.2013 R., NOTARIUSZ TOMASZ PIOTR KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REPERTORIUM A NR 3012/2013 - ZMIENIONO § § 6, 13, 17;2014-03-31 do dziś
1027 PAŹDZIERNIKA 2016 R., REPERTORIUM A NR 2331/2016, NOTARIUSZ PIOTR KOTECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, W § 13 UMOWY DODANO PKT 222016-11-16 do dziś
1128.02.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ T.P.KRÓL, REPERTORIUM A NR 993/2018, ZMIANA § 6,§ 9 UST.4,§ 9A UST.2 I 3,§ 10 UST.1, § 13 UST.1, § 14 UST.3,4,5, § 17, § 19 UST.3,4,§ 20 PKT 8,9,10, § 24 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2018-06-29 do dziś
1218.11.2021 R. NOTARIUSZ TOMASZ KRÓL, KN W ŁODZI, REP. A 6968/2021 - ZMIANA § 6.2022-02-15 do dziś
1314.02.2023 R. NOTARIUSZ TOMASZ KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A 439/2023 - ZMIANA § 8 UST. 1, DODANIE DO § 8 UST. 2 PUNKTU 11).2023-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000 ZŁ2004-02-20 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziały97456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97 456 000,00 ZŁ2023-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-08-19 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIASTO ŁÓDŹ2006-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego97456000,00 ZŁ2023-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport16000000,00 PLN2005-02-04 do dziś
24400000,00 ZŁ2006-02-16 do dziś
37361000,00 ZŁ2008-08-12 do dziś
41882770, 68 ZŁ2009-05-04 do dziś
51013000,00 ZŁ2023-03-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO B) PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO2011-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIJ2023-10-19 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMOŚ2023-10-20 do dziś
2. ImionaSZYMON PAWEŁ2023-10-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-20 do dziś
21. NazwiskoMĄCZKOWSKI2009-03-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-03-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-26 do dziś
31. NazwiskoNAPIERALSKI2022-03-24 do dziś
2. ImionaŁUKASZ KRZYSZTOF2022-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-24 do dziś
41. NazwiskoJAGIEŁŁO2015-09-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF RYSZARD2015-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-09-15 do dziś
51. NazwiskoSKONIECZNY2017-07-20 do dziś
2. ImionaJANUSZ STANISŁAW2017-07-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoSADOWSKA2010-03-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA BARBARA2010-03-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-03-23 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA: 1. WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM -JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2. WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU -JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY2010-03-23 do dziś
21. NazwiskoRODAK2013-05-29 do dziś
2. ImionaCEZARY SŁAWOMIR2013-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-05-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA: 1. WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2. WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY2013-05-29 do dziś
31. NazwiskoWIERNICKA2023-02-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-02-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA: 1. WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY 2. WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY2023-02-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2015-01-30 do dziś
293 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-01-30 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2015-01-30 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-01-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-30 do dziś
690 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-01-30 do dziś
796 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-01-30 do dziś
893 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-02-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2022-02-15 do dziś
279 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2022-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 05.12.2003 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 05.12.2003 R. -31.12.2004 R.2005-12-08 do dziś
2data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
3data złożenia 27.12.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-26 do dziś
4data złożenia 20.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
5data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
7data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
8data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
9data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
10data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
13data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
17data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
18data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
19data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
301.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 05.12.2003 R. -31.12.2004 R.2005-12-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-06-28 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-02-26 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-04 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-19 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-18 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów