SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAT - POL” W STARYM POLU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000196044
Numer REGON: 170215697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-07-02
Sygnatura akt[RDF/217340/20/346]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP1702156972004-02-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BAT -POL” W STARYM POLU2004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU nr w rejestrze 7512004-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina STARE POLE miejscowość STARE POLE2004-02-25 do dziś
2. Adresulica MARYNARKI WOJENNEJ nr domu 13 nr lokalu 3 kod pocztowy 82-220 poczta STARE POLE 2004-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁ PRZYJĘTY PRZEZ CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI DNIA 04 GRUDNIA 1993 ROKU. DOTYCHCZAS NIE DOKONYWANO ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI.2004-02-25 do dziś
230.08.2019 R., ZMIANA §2 PKT 4 STATUTU2019-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaDO DNIA 31.12.2019 R.2019-11-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETKIEWICZ2019-11-13 do dziś
2. ImionaANNA PATRYCJA2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-13 do dziś
21. NazwiskoTRYBUŁA2014-10-29 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2014-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-29 do dziś
31. NazwiskoTAMAKA2014-10-29 do dziś
2. ImionaJULIAN2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2014-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-29 do dziś
41. NazwiskoTRYBUŁA2004-02-25 do dziś
2. ImionaJÓZEFA ELŻBIETA2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2014-10-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
51. NazwiskoKURKOWSKI2004-02-25 do dziś
2. ImionaJERZY2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁUCKI2019-11-13 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2019-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMYT2014-10-29 do dziś
2. ImionaGERARD ALEKSANDER2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZYŃSKI2014-10-29 do dziś
2. ImionaJACEK2014-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRONŻEWSKI2004-02-25 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUMIĘCKI2004-02-25 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2004-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2006 okres OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2006-03-28 do dziś
2data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
3data złożenia 20.06.2007 okres OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-28 do dziś
4data złożenia 27.02.2008 okres OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20072008-04-03 do dziś
5data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-26 do dziś
6data złożenia 22.04.2010 okres OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-05-18 do dziś
7data złożenia 10.03.2011 okres OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20102011-03-28 do dziś
8data złożenia 06.04.2012 okres OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20112012-05-08 do dziś
9data złożenia 26.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
10data złożenia 11.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
11data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
12data złożenia 13.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13data złożenia 27.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
14data złożenia 08.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-08 do dziś
15data złożenia 09.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-09 do dziś
16data złożenia 10.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-10 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2006-03-28 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
3OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-28 do dziś
4OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20072008-04-03 do dziś
5OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20082009-05-26 do dziś
6OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-05-18 do dziś
7OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20102011-03-28 do dziś
8OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20112012-05-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU2006-03-28 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-25 do dziś
3OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-09-28 do dziś
4OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20072008-04-03 do dziś
5OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20082009-05-26 do dziś
6OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-05-18 do dziś
7OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20102011-03-28 do dziś
8OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 20112012-05-08 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów