EXIM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000195603
Numer REGON: 010109841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2006-05-18
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/11463/6/629]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0101098412004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 353592004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-19 do dziś
2. Adresulica GROCHOWSKA nr domu 341 nr lokalu 129 kod pocztowy 03-822 poczta WARSZAWA 2005-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT ZAŁOŻYCIELSKI -10.12.1992 R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KN W W-WIE, REP. A-12820/92 23.01.2004 R. -ZMIANA §§ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, NOTARIUSZ MARZENA RADLIŃSKA, KN W W-WIE, REP. A-172/20042004-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJK ENERGY & LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0302907182004-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000090786 2004-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWICZ2006-05-18 do dziś
2. ImionaJERZY2006-05-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2004-02-19 do dziś
263 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2004-02-19 do dziś
320 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2004-02-19 do dziś
422 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2004-02-19 do dziś
522 12 Z WYDAWANIE GAZET2004-02-19 do dziś
622 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2004-02-19 do dziś
722 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
828 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2004-02-19 do dziś
930 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2004-02-19 do dziś
1035 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH, TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO2004-02-19 do dziś
1164 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2004-02-19 do dziś
1265 21 Z LEASING FINANSOWY2004-02-19 do dziś
1360 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2004-02-19 do dziś
1465 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2004-02-19 do dziś
1565 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2004-02-19 do dziś
1667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
1790 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2004-02-19 do dziś
1890 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2004-02-19 do dziś
1960 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-02-19 do dziś
2060 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-02-19 do dziś
2150 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-02-19 do dziś
2250 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2004-02-19 do dziś
2350 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2004-02-19 do dziś
2451 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2004-02-19 do dziś
2551 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2004-02-19 do dziś
2651 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-02-19 do dziś
2763 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2004-02-19 do dziś
2851 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2004-02-19 do dziś
2951 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2004-02-19 do dziś
3051 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2004-02-19 do dziś
3151 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-19 do dziś
3251 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
3351 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2004-02-19 do dziś
3451 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2004-02-19 do dziś
3551 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-02-19 do dziś
3651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2004-02-19 do dziś
3751 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-02-19 do dziś
3863 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2004-02-19 do dziś
3951 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2004-02-19 do dziś
4051 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-02-19 do dziś
4151 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-02-19 do dziś
4251 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-02-19 do dziś
4351 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2004-02-19 do dziś
4451 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-02-19 do dziś
4551 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-19 do dziś
4651 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-02-19 do dziś
4751 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2004-02-19 do dziś
4851 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2004-02-19 do dziś
4963 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-02-19 do dziś
5051 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2004-02-19 do dziś
5151 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2004-02-19 do dziś
5251 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2004-02-19 do dziś
5351 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2004-02-19 do dziś
5451 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2004-02-19 do dziś
5552 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2004-02-19 do dziś
5652 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2004-02-19 do dziś
5752 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2004-02-19 do dziś
5852 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2004-02-19 do dziś
5952 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2004-02-19 do dziś
6063 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2004-02-19 do dziś
6152 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2004-02-19 do dziś
6252 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-02-19 do dziś
6352 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2004-02-19 do dziś
6452 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2004-02-19 do dziś
6552 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2004-02-19 do dziś
6652 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2004-02-19 do dziś
6755 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI2004-02-19 do dziś
6855 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI2004-02-19 do dziś
6955 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH2004-02-19 do dziś
7045 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2004-02-19 do dziś
7163 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2004-02-19 do dziś
7245 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2004-02-19 do dziś
7345 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH LOKALNYCH2004-02-19 do dziś
7445 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2004-02-19 do dziś
7545 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2004-02-19 do dziś
7645 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2004-02-19 do dziś
7745 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2004-02-19 do dziś
7845 41 Z TYNKOWANIE2004-02-19 do dziś
7945 44 A MALOWANIE2004-02-19 do dziś
8045 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-02-19 do dziś
8170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-19 do dziś
8263 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2004-02-19 do dziś
8370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-19 do dziś
8470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-19 do dziś
8570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRZY ZAKUPIE NIERUCHOMOŚCI2004-02-19 do dziś
8670 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-02-19 do dziś
8770 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-02-19 do dziś
8871 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-02-19 do dziś
8971 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-02-19 do dziś
9072 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2004-02-19 do dziś
9172 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2004-02-19 do dziś
9272 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2004-02-19 do dziś
9363 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2004-02-19 do dziś
9472 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2004-02-19 do dziś
9572 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2004-02-19 do dziś
9672 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2004-02-19 do dziś
9774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2004-02-19 do dziś
9874 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2004-02-19 do dziś
9974 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2004-02-19 do dziś
10074 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2004-02-19 do dziś
10174 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2004-02-19 do dziś
10274 40 Z REKLAMA2004-02-19 do dziś
10374 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2004-02-19 do dziś
10463 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2004-02-19 do dziś
10574 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2004-02-19 do dziś
10674 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2004-02-19 do dziś
10774 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2004-02-19 do dziś
10874 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-19 do dziś
10910 30 Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU2004-02-19 do dziś
11014 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA2004-02-19 do dziś
11114 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU2004-02-19 do dziś
11220 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2004-02-19 do dziś
11320 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2004-02-19 do dziś
11420 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów