„DEKORACJA DOMU KONFEKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000195569
Numer REGON: 630297877
Numer NIP: 7841004827
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-11-29
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/27621/22/168]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP6302978772004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DEKORACJA DOMU KONFEKCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-10-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 93782004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2022-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 81-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2022-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 6.02.1995 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ZBIGNIEWA TOMASZKIEWICZA W POZNANIU, REP. A 698/95 AKT NOTARIALNY Z DNIA 1.10.2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIECZYSŁAWA SIKORSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY BĄCZYK-OSTROWSKIEJ W GNIEŹNIE, REP. A NR 2315/2003. ZMIANA PAR. 1, PAR. 2, PAR. 3, PAR. 9, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 21, PAR. 28. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.10.2003 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY BĄCZYK-OSTROWSKIEJ W GNIEŹNIE, REP. A NR 2534/2003, ZMIANA PAR. 8. AKT NOTARIALNY Z DNIA 3.02.2004 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ BĄCZYK-OSTROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GNIEŹNIE, REP. A NR 190/2004, ZMIANA PAR. 10, PAR. 11 UST. 2 I PAR. 23 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2004-02-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 28.07.2004 R., NR REP. A 2716/2004, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA BĄCZYK-OSTROWSKA NOTARIUSZ, UL. CHROBREGO 40/41 B, 62-200 GNIEZNO. ZMIANA: PAR. 2 SPOROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.10.2004 R., REP. A 3667/2004 PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ BĄCZYK-OSTROWSKĄ, KN W GNIEŹNIE.2004-10-26 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.01.2009 R., REPERTORIUM A NR 32/2009, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ BĄCZYK-OSTROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY BĄCZYK-OSTROWSKIEJ, 62-200 GNIEZNO, UL. B.CHROBREGO 40/41B. ZMIENIONO BRZMIENIE § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-02-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.12.2009 R., REP. A NR 6782/2009, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATY BĄCZYK OSTROWSKIEJ, 62-200 GNIEZNO UL. CHROBREGO 40/41 B. ZMIENIONO BRZMIENIE § 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2009-12-21 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2010 R., REP. A NR 2605/2010 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BĄCZYK-OSTROWSKĄ, W KANCELARII NOTARIALNEJ W GNIEŹNIE, ZMIENIONO BRZMIENIE § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2010-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2007-11-05 do dziś
2. ImionaLESZEK KAZIMIERZ2007-11-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.000 ZŁ2009-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-04-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1450000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW RAZIE, GDY ZARZĄD JEST WIELOOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIŃSKI2004-02-19 do dziś
2. ImionaLESZEK2004-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-02-27 do dziś
246 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-02-27 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-02-27 do dziś
447 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-02-27 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-02-27 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-02-27 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-21 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-21 do dziś
913 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2021-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
2data złożenia 21.05.2007 okres OD 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-06 do dziś
3data złożenia 16.08.2007 okres OD 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2007-10-10 do dziś
4data złożenia 25.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-15 do dziś
5data złożenia 17.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-22 do dziś
8data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-01 do dziś
9data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-01 do dziś
10data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-01 do dziś
11data złożenia 18.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
12data złożenia 19.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13data złożenia 23.12.2020 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-23 do dziś
14data złożenia 23.12.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-23 do dziś
15data złożenia 29.01.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
2OD 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-06 do dziś
3OD 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2007-10-10 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-05-15 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
6OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
71 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-22 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-01 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-23 do dziś
2OD 01 STYCZNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2006 R.2007-06-06 do dziś
3OD 1 STYCZNIA 2004 R. DO 31 GRUDNIA 2004 R.2007-10-10 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-05-15 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-02 do dziś
6OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-08-11 do dziś
71 STYCZNIA 2010 R. -31 GRUDNIA 2010 R.2011-07-22 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-02-01 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-01 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162020-12-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów