SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FATMA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000195495
Numer REGON: 003270668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402814/22/582]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 003270668 NIP 61313716802007-10-09 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FATMA”2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 5242004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina LEŚNA miejscowość POBIEDNA2004-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość POBIEDNA ulica NOWOMIEJSKA nr domu 4 kod pocztowy 59-820 poczta LEŚNA kraj POLSKA 2011-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.10.1989 R. -STATUT SPÓŁDZIELNI; 31.01.1998 R. -UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU; 03.11.2003 R. -UCHWALENIE STATUTU SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU; 12.02.2004 R. -ZMIANA § 82 I § 98 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2004-02-18 do dziś
218.05.2005 R.; §25, UST. 5, PKT 2 §822005-10-27 do dziś
330.11.2007 R. -UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2008-01-08 do dziś
421.06.2014 R. ZMIENIONO: § 49 PKT. 1, § 56 PKT. 1.2014-08-19 do dziś
521.10.2018 R. ZMIENIONO CAŁY STATUT.2018-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOROWICKA2018-07-31 do dziś
2. ImionaIRENA DANUTA2018-07-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-07-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-07-31 do dziś
21. NazwiskoSOCHA2013-10-02 do dziś
2. ImionaMAREK KAROL2013-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-10-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-10-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-02 do dziś
31. NazwiskoCZAPLIŃSKI2004-10-26 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2004-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-10-26 do dziś
41. NazwiskoGORCZYCA2004-02-18 do dziś
2. ImionaREGINA URSZULA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANA DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-02-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
61. NazwiskoŻARKOWSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaLESZEK2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHOŁAP2020-11-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ARTUR2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRACZYK2020-11-17 do dziś
2. ImionaKINGA EWA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIESZEK2020-11-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-04-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-04-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-22 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-04-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 22.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-27 do dziś
2data złożenia 25.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-26 do dziś
3data złożenia 28.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-09 do dziś
4data złożenia 29.09.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-29 do dziś
5data złożenia 15.10.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-13 do dziś
6data złożenia 25.10.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
7data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
8data złożenia 28.09.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
9data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
10data złożenia 27.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-12 do dziś
12data złożenia 18.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13data złożenia 22.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14data złożenia 26.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15data złożenia 13.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-13 do dziś
16data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
17data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-26 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-13 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-27 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-26 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-09 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-13 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-23 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-24 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-18 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-26 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów