SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOCIEWIE”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000195354
Numer REGON: 000484127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504601/23/93]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000484127 NIP 59204003672008-09-11 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOCIEWIE”2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze RSA 32004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat STAROGARDZKI gmina STAROGARD GDAŃSKI miejscowość STAROGARD GDAŃSKI2004-02-18 do dziś
2. Adresulica SOBIESKIEGO nr domu 7 kod pocztowy 83-200 poczta STAROGARD GDAŃSKI 2004-02-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMKOCIEWIE@WP.PL2015-07-24 do dziś
4. Adres strony internetowejSMKOCIEWIE.COM.PL2015-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-24.06.1983 R, ROZDZIAŁY I-VIII OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO OZNACZENIE OD 1 DO 8, -W ROZDZIALE 7 DODAJE SIĘ PAR. 115, 116, 117 ORAZ DZIAŁ 7.4, -DODAJE SIĘ ROZDZIAŁY 9 I 10, -ROZDZIAŁY OD 1 DO 10 (PAR. 1-PAR. 166) OTRZYMUJĄ BRZMIENIE JAK W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO UCHWAŁY ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 9/222/2003 Z DNIA 14.06.2003 R (ZMIANA STATUTU)2004-02-18 do dziś
224.06.2006 R. -ZMIANY STATUTU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 9/266/2006 Z DNIA 24.06.2006 R.2006-09-04 do dziś
326.06.2010 R -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2010-08-30 do dziś
429.06.2012 R., ZMIANY STATUTU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7/20122012-07-18 do dziś
526.06.2015 R. - ZMIANA STATUTU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7/20152015-07-24 do dziś
626.06.2015R., ZMIANA STATUTU ZGODNIE Z UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 7/20162016-08-24 do dziś
730.05.2018R. PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-07-12 do dziś
807.06.2019 R., ZMIANA §57 UST.3 LIT.A, §57 UST.3 LIT.B, §57 UST.3 LIT.C, §57 UST.3 LIT.D, §71 UST.3 LIT.A, §71 UST.3 LIT.B, §71 UST.3 LIT.C, §71 UST.3 LIT.D2019-07-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSEROCKI2014-11-24 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW ANTONI2014-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-11-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH2014-11-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-11-24 do dziś
21. NazwiskoSOMMERFELD2014-10-31 do dziś
2. ImionaEWA BARBARA2014-10-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-10-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH2014-10-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-10-31 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH2005-08-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-25 do dziś
41. NazwiskoWRZESIŃSKI2004-02-18 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ZYGMUNT2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-18 do dziś
51. NazwiskoPIETRASIK2004-02-18 do dziś
2. ImionaIRENA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIGUS2022-07-14 do dziś
2. ImionaKARINA BEATA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPAŃSKA2022-07-14 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAMBURG GÓRAL2017-09-29 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA ALBINA2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAJEWSKI2017-09-29 do dziś
2. ImionaMARIAN ANDRZEJ2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSADOWSKI2017-09-29 do dziś
2. ImionaHENRYK FRANCISZEK2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOSZYŃSKA STAŃKO2020-10-27 do dziś
2. ImionaANNA BARBARA2017-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONKEL2022-07-14 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ STANISŁAW2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALINOWSKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaMACIEJ KAROL2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILER2022-07-14 do dziś
2. ImionaMONIKA MAGDALENA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANDOWSKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAMIL2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOŁOM2022-07-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSECKA2022-07-14 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MARCIN2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-07-24 do dziś
290 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2015-07-24 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-07-24 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-07-24 do dziś
593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-07-24 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-24 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
3data złożenia 04.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-12 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-13 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-09-11 do dziś
6data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-16 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-11 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-08 do dziś
9data złożenia 02.07.2012 okres ZA 2011 ROK2012-07-10 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 2012 ROK2013-08-26 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12data złożenia okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15data złożenia 06.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
19data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
20data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-07-12 do dziś
22006 ROK2007-07-13 do dziś
32007 ROK2008-09-11 do dziś
42008 ROK2009-07-16 do dziś
52009 ROK2010-08-11 do dziś
62010 ROK2011-07-08 do dziś
7ZA 2011 ROK2012-07-10 do dziś
82012 ROK2013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
32005 ROK2006-07-12 do dziś
42006 ROK2007-07-13 do dziś
52007 ROK2008-09-11 do dziś
62008 ROK2009-07-16 do dziś
72009 ROK2010-08-11 do dziś
82010 ROK2011-07-08 do dziś
9ZA 2011 ROK2012-07-10 do dziś
102012 ROK2013-08-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-29 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
32005 ROK2006-07-12 do dziś
42006 ROK2007-07-13 do dziś
52007 ROK2008-09-11 do dziś
62008 ROK2009-07-16 do dziś
72009 ROK2010-08-11 do dziś
82010 ROK2011-07-08 do dziś
9ZA 2011 ROK2012-07-10 do dziś
102012 ROK2013-08-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów