„A-PLAN BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000194998
Numer REGON: 191129493
Numer NIP: 5851107769
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-06-27
Sygnatura akt[RDF/507197/23/594]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP1911294932004-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A-PLAN BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze 113432004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2010-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica ŚWIĘTOPEŁKA nr domu 59A kod pocztowy 81-524 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2010-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.07.1996 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA RYŁKO W GDYNI REP. A 1297/1996 -UMOWA SPÓŁKI. 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2003 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JADWIGĘ ORENOWICZ W SOPOCIE REP. A 1207/2003 -ZMIANA PAR. 6, 7 I 13 UMOWY SPÓŁKI2004-02-16 do dziś
2PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 27.03.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JADWIGĘ ORENOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE, REP. A NR 368/2006 ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2006-08-29 do dziś
3PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08.09.2010R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ JADWIGĘ ORENOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE REP. A NR 1321/2010 ZMIANA PAR. 3 I 6 UMOWY SPÓŁKI2010-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIŃSKI2004-02-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ2006-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEUHAUSS2004-02-16 do dziś
2. ImionaJORG THOMAS2004-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ2004-02-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKI2004-02-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW DONAT2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ2006-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-08-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIŃSKI2004-02-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEUHAUSS2004-02-16 do dziś
2. ImionaJORG THOMAS2004-02-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALEWSKI2004-02-16 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW DONAT2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-10-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-10-28 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-10-28 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-10-28 do dziś
574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-10-28 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-10-28 do dziś
771 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-18 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
4data złożenia 14.06.2007 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
10data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
11data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
12data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
13data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
14data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
15data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
18data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
19data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-29 do dziś
201.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2007-07-16 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-18 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-11-06 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-29 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów