FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „RUBIKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000194955
Numer REGON: 191954174
Numer NIP: 9570766057
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-03-15
Sygnatura akt[RDF/472463/23/173]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1919541742004-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA BUDOWLANO-DROGOWA „RUBIKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 130982004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2004-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica LUBLEWSKA nr domu 18 kod pocztowy 80-178 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2009-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.07.1998 R. -NOTARIUSZ EWA PANC, KANC.NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 4963/1998 29.12.2003 R. -NOTARIUSZ RENATA GÓRSKA, KANC.NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 5341/2003 ZMIENIONO PAR. 8, PAR. 7, PAR. 17, PAR. 10, PAR. 16, PAR. 21 PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-02-18 do dziś
209.03.2006 R. NR REPERTORIUM A NR 777/2006 R. RENATA GÓRSKA -NOTARIUSZ 80-883 GDAŃSK UL. STOLARSKA 4 B/1, DODANA: UCHWAŁĄ NR 2 ZMIENIONO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2006-03-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTECKA2004-02-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IWONA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500, - ZŁOTYCH2004-02-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTECKA2004-02-18 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA IWONA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKA2004-02-18 do dziś
2. ImionaBARBARA DANUTA2004-02-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2021-06-16 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2021-06-16 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2021-06-16 do dziś
468 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2021-06-16 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2021-06-16 do dziś
681 2 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2021-06-16 do dziś
771 11 Z WYKONYWANIE USŁUG PROJEKTOWYCH I WIELOBRANŻOWYCH2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 01.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-03-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 23.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-04-05 do dziś
3data złożenia 20.03.2006 okres 2005 R.2006-03-24 do dziś
4data złożenia 24.05.2007 okres 2006 R.2007-06-18 do dziś
5data złożenia 05.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
6data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
7data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-05 do dziś
8data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-12 do dziś
9data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
10data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
11data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
12data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
13data złożenia 29.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
14data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
15data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
16data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
17data złożenia 24.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
18data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
19data złożenia 17.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-17 do dziś
20data złożenia 15.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-03-24 do dziś
22006 R.2007-06-18 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-05 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-12 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-17 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-03-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-04-05 do dziś
32005 R.2006-03-24 do dziś
42006 R.2007-06-18 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-05-21 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-09 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-05-05 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-12 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-03-30 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-04-15 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów