SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EMERYTKA” W TŁUSZCZU

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000194934
Numer REGON: 550382843
Numer NIP: 7621458101
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-07-17
Sygnatura akt[RDF/167527/19/1]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550382843 NIP 76214581012010-07-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EMERYTKA” W TŁUSZCZU2004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 35542004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina TŁUSZCZ miejscowość TŁUSZCZ2004-02-16 do dziś
2. Adresulica PRZEMYSŁOWA nr domu 19 kod pocztowy 05-240 poczta TŁUSZCZ 2004-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-04.10.1993 R. -UCHWAŁA NR 1/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA Z 14.11.2003 UCHWALIŁO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2004-02-16 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 1/2007 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27.11.2007 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2010-07-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK2010-07-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWITUL2007-08-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ JACEK2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-30 do dziś
21. NazwiskoTUROWSKI2007-08-30 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2007-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-30 do dziś
31. NazwiskoSKRZYPIEC2004-02-16 do dziś
2. ImionaANNA2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-02-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYDLIK2016-10-03 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPÓLKOWSKI2016-10-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ŁUKASZ2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2016-10-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ IRENEUSZ2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITUL2016-10-03 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGADOMSKA2016-10-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2016-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-16 do dziś
270 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-16 do dziś
370 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-16 do dziś
470 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-16 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2004-02-16 do dziś
692 34 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-02-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 26.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-09 do dziś
3data złożenia 02.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
4data złożenia 20.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
5data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 DO 31.12.20092010-07-07 do dziś
6data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
7data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
8data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 DO 31.12.20122013-08-27 do dziś
9data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
10data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
11data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
12data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13data złożenia 15.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
14data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2009 DO 31.12.20092010-07-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
601.01.2012 DO 31.12.20122013-08-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-05-12 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-30 do dziś
301.01.2009 DO 31.12.20092010-07-07 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
601.01.2012 DO 31.12.20122013-08-27 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-01 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-03 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-15 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów