SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000194799
Numer REGON: 001221447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402496/22/743]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012214472004-03-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CENTRUM”2004-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RADOMIU nr w rejestrze RSA 5122004-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZYSUSKI gmina PRZYSUCHA miejscowość PRZYSUCHA2004-03-03 do dziś
2. Adresulica LEGIONÓW POLSKICH nr domu 5 kod pocztowy 26-400 poczta PRZYSUCHA 2004-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.05.1985 R. 18.12.2003 -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2004-03-03 do dziś
212.06.2017 R. - USUNIĘTO PAR. 131 PKT 2 - ZMIENIONO PAR. 131 PKT 12017-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGIZIŃSKI2004-03-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ MICHAŁ2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-03 do dziś
21. NazwiskoDOBROŃ2004-03-03 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA KAZIMIERA2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-03-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-08-04 do dziś
31. NazwiskoPĘK2004-03-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ADAM2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPA2017-11-13 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ JERZY2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIONEK2017-11-13 do dziś
2. ImionaJAN LESZEK2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2017-11-13 do dziś
2. ImionaJANUSZ SŁAWOMIR2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPUSTA2017-11-13 do dziś
2. ImionaKAMIL DOMINIK2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYLSKA2017-11-13 do dziś
2. ImionaWANDA ZOFIA2017-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-03 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-03 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-03-03 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2004-03-03 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2004-03-03 do dziś
692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2004-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 11.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 07.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
6data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
8data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
9data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
10data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
11data złożenia 02.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
12data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
13data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
15data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-07 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-07 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-14 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-08 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-15 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-26 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-21 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów