EXIMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000194623
Numer REGON: 690688252
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-04-15
Sygnatura akt[RDF/197052/20/137]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 690688252 NIP 81330772822007-07-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 21072004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2004-02-12 do dziś
2. Adresulica BACZYŃSKIEGO nr domu 6B kod pocztowy 35-959 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2004-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.12.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ POSŁUSZNY NOTARIUSZ, REP. A NR 2528/99. 30.12.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI NOTARIUSZ, REP. A NR 9226/2003 -ZMIANA PAR: 7, 10, 19.2004-02-12 do dziś
225.08.2005 R., REP. A NR 5507/2005 NOTARIUSZ BOHDAN ROJOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, PAR. 72005-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2004-02-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8.178 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 817.800,00 ZŁ2004-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2004-02-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8.178 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 817.800,00 ZŁ2004-02-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1635600,00 PLN2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1142500,00 PLN2004-02-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2004-02-12 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEC2004-02-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-02-12 do dziś
251 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2004-02-12 do dziś
351 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2004-02-12 do dziś
460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2004-02-12 do dziś
574 40 Z REKLAMA2004-02-12 do dziś
674 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2004-02-12 do dziś
774 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2004-02-12 do dziś
851 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-02-12 do dziś
951 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-02-12 do dziś
1051 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2004-02-12 do dziś
1151 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2004-02-12 do dziś
1251 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2004-02-12 do dziś
1351 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2004-02-12 do dziś
1451 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2004-02-12 do dziś
1551 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2004-02-12 do dziś
1637 10 ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU.2005-09-14 do dziś
1737 20 ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH.2005-09-14 do dziś
1851 57 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2005-09-14 do dziś
1951 56 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2005-09-14 do dziś
2051 52 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2005-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-15 do dziś
3data złożenia 26.06.2006 okres 2005 R.2006-08-07 do dziś
4data złożenia 06.06.2007 okres 20062007-07-19 do dziś
5data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
6data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
7data złożenia 13.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-26 do dziś
8data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.20.11 R.2012-07-18 do dziś
10data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
12data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
15data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
17data złożenia 15.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R2006-08-07 do dziś
220062007-07-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.20.11 R.2012-07-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-15 do dziś
32005 R.2006-08-07 do dziś
420062007-07-19 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-22 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-05-26 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.20.11 R.2012-07-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów