„BPV POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000194448
Numer REGON: 932972836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[RDF/348423/21/296]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329728362005-05-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPV POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2015-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WYŚCIGOWA nr domu 34 kod pocztowy 53-012 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2015-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.2004 PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. BISKUPIEJ 10/3, SPORZĄDZONO AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REP. A NR 490/042004-02-16 do dziś
216 MARZEC 2005 R., REP. A NR 1571/2005, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7 -ZMIENIONO PAR. 82005-05-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUDA2005-05-16 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2005-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY)2005-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBPV MEDIEN VERTRIEB GMBH & CO.KG2005-05-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 8100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 405.000,00 ZŁ (CZTERYSTA PIĘĆ TYSIĘCY)2005-05-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-05-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego450000,00 PLN2005-05-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 PLN2005-05-16 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2004-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUDA2004-02-16 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2004-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2016-09-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2016-09-26 do dziś
258 13 Z WYDAWANIE GAZET2016-09-26 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-09-26 do dziś
418 11 Z DRUKOWANIE GAZET2016-09-26 do dziś
518 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2016-09-26 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-26 do dziś
746 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-09-26 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-26 do dziś
947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-06 do dziś
2data złożenia 29.06.2006 okres 1.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
3data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
4data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
5data złożenia 26.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
6data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
11data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
12data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
14data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
17data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-29 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-04 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-04 do dziś
701.01.2011 R.- 31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów