SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000194446
Numer REGON: 000484334
Numer NIP: 5870200487
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-04-19
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2023-06-02
Sygnatura akt[RDF/493606/23/423]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-04-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004843342004-04-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2004-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 5292004-04-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-04-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina PUCK miejscowość PUCK2004-04-19 do dziś
2. Adresmiejscowość PUCK ulica UL. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 84-100 poczta PUCK kraj POLSKA 2015-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106 GRUDNIA 1972 R. UCHWALENIE STATUTU; 06 GRUDNIA 2003 R. UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU;2004-04-19 do dziś
210.06.2006 R. PAR. 9 UST. 2; PAR. 11 UST. 8; PAR. 11 UST. 9; PAR. 11 UST. 10; PAR. 11 UST. 12; PAR. 12 UST. 1 PKT 5; PAR. 12 UST. 1 PKT 9; PAR. 12 UST. 1 PKT 7; PAR. 13 UST. 3 PKT 2; PAR. 13 UST. 7; PAR. 16 UST. 4, PAR. 17; PAR. 18 UST. 1; PAR. 18 UST. 2; PAR. 18 UST. 3; PAR. 19 UST. 1; PAR. 19 UST. 2; PAR. 20; PAR. 21 UST. 4; PAR. 22 UST. 1; PAR. 22 UST. 6; PAR. 22 UST. 7; PAR. 23 UST. 1; PAR. 23 UST. 2; PAR. 23 UST. 3; PAR. 42 UST. 1; PAR. 43 UST. 1; PAR. 45 UST. 2; PAR. 46 UST. 1 PKT 5; PAR. 46 UST. 3; PAR. 47 UST. 3; PAR. 48 UST. 2 I UST. 5; PAR. 48 UST. 6; PAR. 49 UST. 2 PKT 1 I 2; PAR. 52; PAR. 57 -1; PAR. 58; PAR. 59 UST. 1; PAR. 73 UST. 1-1; PAR. 73 UST. 5; PAR. 73 UST. 6; PAR. 74 UST. 1; PAR. 74 UST. 2, PAR. 74 UST. 4; PAR. 74 UST. 5; PAR. 84; PAR. 86 UST. 1; PAR. 86 UST. 6; PAR. 86 UST. 7; PAR. 99 UST. 2; PAR. 103 UST. 1; PAR. 105 UST. 1; PAR. 114 UST. 1 PKT 6; PAR. 117-1 UST. 1 I UST. 22006-09-22 do dziś
330.11.2007 R. UCHWALONO NOWY STATUT2008-02-22 do dziś
406 CZERWCA 2009 R. ZMIANA PAR. 15 UST. 3; PAR. 102 UST. 1 PKT 14; PAR. 882009-08-11 do dziś
519 MAJA 2012 R. ZMIANA: PAR. 8 UST. 5 PAR. 74 UST. 4 PAR. 74 UST. 4 (1) PAR. 97 UST. 2 PAR. 97 UST. 3 PAR. 102 UST. 5 PAR. 114 UST. 32012-06-14 do dziś
609.06.2018R., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-04-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-04-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZEREPUK2019-03-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ BOGDAN2019-03-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-03-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-01 do dziś
21. NazwiskoZAŻEMBŁOWSKI2007-10-22 do dziś
2. ImionaADAM BENEDYKT2007-10-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-10-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-10-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-10-22 do dziś
31. NazwiskoKAMIŃSKI2006-10-04 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW KAZIMIERZ2006-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-10-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2006-10-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-04 do dziś
41. NazwiskoGUZIAK2004-04-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2004-04-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-19 do dziś
51. NazwiskoDOSZ2004-04-19 do dziś
2. ImionaJERZY2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-04-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-19 do dziś
61. NazwiskoBRYTAN2004-04-19 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-04-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-19 do dziś
71. NazwiskoBŁAŃSKA2004-04-19 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ROZALIA2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PEŁNOMOCNIK2004-04-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-04-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁOWSKI2022-06-22 do dziś
2. ImionaMACIEJ SZYMON2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNITTER2022-06-22 do dziś
2. ImionaURSZULA BARBARA2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIECKA2022-06-22 do dziś
2. ImionaWIOLETTA ELŻBIETA2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOWSKI2022-06-22 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW WOJCIECH2022-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-22 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFORMELLA2022-01-20 do dziś
2. ImionaPIOTR EDWARD2022-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-20 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUMANIA2019-07-02 do dziś
2. ImionaBENEDYKTA MARIA2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTASZEK2019-07-02 do dziś
2. ImionaHALINA BERNARDA2019-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-01 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-07-01 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-07-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
3data złożenia 12.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
4data złożenia 04.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
5data złożenia 26.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
6data złożenia 10.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
7data złożenia 24.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-10 do dziś
8data złożenia 31.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
9data złożenia 23.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
10data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
11data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
13data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
15data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18data złożenia 15.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
19data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
20data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 31.12.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-06 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-19 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-07 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-10 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-13 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-14 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
14OD 31.12.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-15 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów