FIRMA HANDLOWA „TALIZMAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000194398
Numer REGON: 770967740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-03-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/2091/23/443]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP7709677402004-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „TALIZMAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SŁUPSKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 1547/19982004-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2021-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. SZCZECIŃSKA nr domu 66 nr lokalu 51 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2021-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1KANCELARIA NOTARIALNA WALDEMAR CHWAŁKOWSKI NOTARIUSZ PL. RATUSZOWY 2/2, 78-100 KOŁOBRZEG REPERTORIUM A NUMER 7272/1998 SPORZĄDZONY 21.08.1998 ZAŁOŻENIE SPÓŁKI REPERTORIUM A NUMER 5595/2003 SPORZĄDZONY 14.11.2003 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ NOT. PIOTRA GRZESZAKA W SŁUPSKU, ZMIANA PAR. 1, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 15 UMOWY SPÓŁKI2004-02-13 do dziś
2REPERTORIUM A NUMER 7061/2007 SPORZĄDZONY 10.09.2007 W KANCELARII NOTARIALANEJ PIOTRA GRZESZAKA W SŁUPSKU ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2007-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVYK2004-02-13 do dziś
2. ImionaDMYTRO2004-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2006-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM. SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2004-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOVYK2004-02-13 do dziś
2. ImionaDMYTRO2004-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-09-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-09-21 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-21 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-29 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
5data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
6data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
7data złożenia 20.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
8data złożenia 25.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-24 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
18data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
19data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-24 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-19 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-07 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-13 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-04 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-10-24 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-27 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-10-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2023-01-022023-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-01-012021-02-16 do dziś