SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZGODA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000194329
Numer REGON: 191376056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/403099/22/231]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP1913760562004-02-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZGODA”2004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU nr w rejestrze RSA 9932004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina TRĄBKI WIELKIE miejscowość DOMACHOWO2004-02-12 do dziś
2. Adresnr domu 15 kod pocztowy 83-041 poczta MIERZESZYN 2004-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.03.1997 ZMIANA 12.09.2003 R. ZAŁĄCZNIK UCHWAŁA NR 9/20032004-02-12 do dziś
228.01.2016R., ZMIANA §42016-06-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ POPRZEZ SWOJE PODPISY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRASZEWSKA2019-09-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA GABRIELA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2019-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-13 do dziś
21. NazwiskoOKUSZKO2019-09-13 do dziś
2. ImionaMAŁGORZTA BARBARA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-13 do dziś
31. NazwiskoSTANKIEWICZ2011-06-13 do dziś
2. ImionaSYLWESTER TOMASZ2011-06-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2019-09-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-13 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?V-CE PREZES2004-12-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-22 do dziś
51. NazwiskoGMEREK2004-06-30 do dziś
2. ImionaURSZULA ANIELA2004-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-30 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-30 do dziś
61. NazwiskoGÓRA2004-02-12 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-12 do dziś
71. NazwiskoMEGER2004-02-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EUGENIUSZ2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
VICE PREZES2004-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAREK2019-09-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLIŃSKI2019-09-13 do dziś
2. ImionaKAMIL KRZYSZTOF2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEGER2015-07-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR EUGENIUSZ2015-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMA2019-09-13 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĘBKA2019-09-13 do dziś
2. ImionaZDZISŁAWA BOGUSŁAWA2019-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-06-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2004-02-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 07.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-27 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
5data złożenia 06.10.2008 okres 2006 ROK2008-11-07 do dziś
6data złożenia 20.06.2009 okres 20072009-07-01 do dziś
7data złożenia 12.11.2010 okres 2008 R2010-11-29 do dziś
8data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-26 do dziś
9data złożenia 27.06.2013 okres 20122013-08-26 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
12data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
13data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
14data złożenia 12.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
15data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
16data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
17data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2004-02-12 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
32006 ROK2008-11-07 do dziś
420072009-07-01 do dziś
52008 R2010-11-29 do dziś
62011 ROK2012-07-26 do dziś
720122013-08-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2004-02-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE ZA ROK 20042005-06-27 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
52006 ROK2008-11-07 do dziś
62008 R2010-11-29 do dziś
72011 ROK2012-07-26 do dziś
820122013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów