SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM MŁODYCH” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000194164
Numer REGON: 001094859
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/433689/22/766]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001094859 NIP 75900020722009-02-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „DOM MŁODYCH” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ2004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 2652004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA2004-02-12 do dziś
2. Adresulica LUBIEJEWSKA nr domu 25A nr lokalu 8 kod pocztowy 07-300 poczta OSTRÓW MAZOWIECKA 2004-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu127.06.1984 ROKU 06.11.2003 ROKU -NOWE BRZMIENIE STATUTU 06.02.2004 R. -DODANO W PAR. 11 PKT 5, 6, 7, DODANO PAR. 149A2004-02-12 do dziś
221 CZERWCA 2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: PAR. 10 PKT 8 I PKT 9, PAR. 12, PAR. 13 PKT 14 I PKT 15, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19 PKT 7, PAR. 19 PKT 8, PAR. 23 PKT 3, PAR. 28, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 35 PKT 4, PAR. 35 PKT 8, PAR. 36 PKT 1, 2, 3, PAR. 39 PKT 4, PAR. 41 PKT 1.3, PKT 2, PAR. 46 PKT 1.1, PAR. 48, PAR. 89 PKT 2, PAR. 89 PKT 3, PAR. 89 PKT 8, PAR. 92, PAR. 97, PAR 109 PKT 2, PAR. 116 PKT 2, PAR. 116 PKT 5, PAR. 123, PAR. 130 PKT 1, PAR. 132, PAR. 134 PKT 31, PAR. 140 STATUTU2006-09-06 do dziś
330.01.2008 R. -UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -ZMIENIONO: PAR. 5, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 18, PAR. 20, PAR. 25, PAR. 27, PAR. 30, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 40, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 57, PAR. 62, PAR. 74, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 78, PAR. 79, PAR. 91, PAR. 92, PAR. 93, PAR. 95, PAR. 99, PAR. 101, PAR. 103, PAR. 108, PAR. 109, PAR. 115, PAR. 118, PAR. 120, PAR. 121, PAR. 122, PAR. 123, PAR. 125, PAR. 130, PAR. 131, PAR. 132, PAR. 134, PAR. 141, PAR. 149, PAR. 152, DODANO: PAR. 26 (1), PAR. 78 (1), PAR. 108 (1), PAR. 125 (1), PAR. 125 (2), USUNIĘTO: PAR. 28, PAR. 29, TYTUŁ C, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, TYTUŁ C, TYTUŁ D, PAR. 102, PAR. 105, PAR. 128 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-03-20 do dziś
413.06.2017R. - ZMIENIONO PAR. 115 UST. 2 I UST. 3, PAR. 120 UST. 3, PAR. 122 UST. 32017-08-01 do dziś
520.06.2018 R. - ZMIANA § 3 DO § 157, JEDNOLITY TEKST STATUTU.2018-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PELNOMOCNIK2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOTOMSKA2019-05-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-05-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-05-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-06-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-05-11 do dziś
21. NazwiskoMIŁKOWSKI2018-01-05 do dziś
2. ImionaRYSZARD2018-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-01-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-05 do dziś
31. NazwiskoPUJER2017-01-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA2017-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-01-30 do dziś
41. NazwiskoMROCZKOWSKI2016-07-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2016-07-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-07-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁOŃSKA2019-12-11 do dziś
2. ImionaDANUTA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIENAŁTOWSKA2019-12-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKUĆ2016-07-26 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2016-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZUMEK2019-12-11 do dziś
2. ImionaANNA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZAK2019-12-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEPTUŁA2019-12-11 do dziś
2. ImionaZOFIA2019-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-11 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZEWSKI2016-07-26 do dziś
2. ImionaHENRYK2016-07-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJI I SPORTEM2015-02-17 do dziś
270 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2015-02-17 do dziś
370 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-17 do dziś
470 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-17 do dziś
570 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2015-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA WZC SPÓŁDZ. NR 1 Z DNIA 26.06.2003 R. O POZYTYWNYM ZAOPINIOWAN. SPRAWOZD. FINANS. ZA 2002 ROK2004-02-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 27.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
6data złożenia 20.01.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-02-02 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
9data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-26 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
12data złożenia 05.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
14data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
15data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
20data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
301.01.2007-31.12.20072009-02-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-26 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. PRZYJĘTE UCHWAŁĄ WZC NR 3 Z DNIA 26.06.2003 R.2004-02-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-10-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-29 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-19 do dziś
601.01.2007-31.12.20072009-02-02 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-31 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-25 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-26 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów