SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000193935
Numer REGON: 001003383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/7941/22/99]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001003383 NIP 57100025312009-04-02 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2004-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CIECHANOWIE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 2862004-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina LIDZBARK miejscowość LIDZBARK2004-02-13 do dziś
2. Adresulica JELEŃSKA nr domu 7A kod pocztowy 13-230 poczta LIDZBARK 2004-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPÓŁDZIELNI Z DNIA 24.03.1982 R. UCHWAŁĄ NR 1/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 01.12.2003 R. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU. W/W UCHWAŁĘ SPROSTOWANO PROTOKOŁEM Z DNIA 04.02.2004 R.2004-02-13 do dziś
228.06.2006 R. ZMIENIONO: § 7, § 9, § 13, § 18, § 19, § 30, § 33, § 34, § 36, § 45, § 74, § 81, § 88.2007-02-05 do dziś
329.11.2007 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY: § 7 UST. 1, § 9 UST. 1 PKT 4, 5, 6, 7, 8, § 9 UST. 3, § 10 UST. 2, § 12 UST. 1 PKT 2, § 12 UST. 2 PKT 2, § 15 UST. 2, § 16 UST. 2 PKT 2, § 18 UST. 4 PKT 1, 2, 3, 4, § 19 UST. 1 PKT 1, § 19 UST. 2, 3, 4, § 21 UST. 3, § 22, § 29 UST. 3, 4, 5, 6, § 34 UST. 1 PKT 5, § 34 UST. 3, § 35 UST. 1, § 49 UST. 5, § 51, § 65, § 69 UST. 1, 2, 4, 5, § 70 UST. 3, § 72, § 73, ROZDZIAŁ II, § 74 UST. 1, 2, 4, 6, 8, 9, § 75, § 76 UST. 1, § 76 UST. 1 PKT 14, § 77 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, § 78, § 79 UST. 1, 2, § 80, § 81 UST. 1, 6, 8, § 82 UST. 1, 2, 3, § 83 UST. 1, § 85, § 88 UST. 1 PKT 2, 4, 8, 13, 16, § 88 UST. 3, § 90 UST. 3, § 94, § 95 UST. 1, § 96 UST. 3, § 98 UST. 2 LIT.E, § 101 UST. 2, § 103 UST. 2, § 108 UST. 2, § 111 UST. 3, § 112. PARAGRAFY SKREŚLONE: § 3 PKT 2, § 9 UST. 1 PKT 3, § 9 UST. 1 PKT 19 LIT A, § 21 UST. 1 PKT 2, § 33 UST. 1, 2, § 34 UST. 1 PKT 2, 3, § 34 UST. 2, § 35 UST. 2, 3, 4, § 36 UST. 5, § 37, § 38, § 39, § 41, § 42, § 43, § 52 UST. 1 PKT 2, 3, § 74 UST. 7, § 77 UST. 3 LIT C I D, § 104, § 105, § 106, § 107, § 114. PARAGRAFY DODANE: § 10 UST. 1 PKT 9, § 17 UST. 2 PKT 5, 6, § 17 ZE ZNACZKIEM 1, § 29 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 65 ZE ZNACZKIEM 1, § 69 UST. 8, 9, § 71 UST. 3, 4, § 77 UST. 8, § 86 UST. 3, 4, 5, § 95 UST. 2, 3, § 108 UST. 3, § 109 ZE ZNACZKIEM 1. 07.05.2008 R. ZMIENIONO -§ 9 UST. 1 PKT 9, § 9 UST. 1 PKT 13, § 10 UST. 2, § 12 UST. 2 PKT 2, § 19 UST. 3.2008-05-14 do dziś
429.06.2018R. - ZMIENIONO OD §1 DO §101, SKREŚLONO OD §102 DO §114; 23.01.2019R. - ZMIENIONO §27 UST.3, §50, §63, NAZWĘ DZIAŁU IV ROZDZIAŁU V, §93 UST.6, §93 UST.8-11; DODANO: W §14 UST.3 I 4, §93(1) STATUTU2019-02-12 do dziś
510-06-2022 R. , ZMIANY § 27 UST 2 , § 35 UST 1 PKT 9 , § 97 UST 2 PKT 42022-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMODZELEWSKI2019-08-02 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-08-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-08-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-08-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-02 do dziś
21. NazwiskoSARNOWSKI2016-05-19 do dziś
2. ImionaJAN2016-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-19 do dziś
31. NazwiskoSZWEIG2007-02-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2007-02-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-02-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2007-02-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROWIŃSKA2022-07-14 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA MARIA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2022-07-14 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYWACKA2017-07-21 do dziś
2. ImionaJADWIGA2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCA2017-07-21 do dziś
2. ImionaTERESA2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaINFULECKA2017-07-21 do dziś
2. ImionaTERESA2017-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-21 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA2022-07-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA PELAGIA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLIWOCKA2022-07-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2019-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIE W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2016-05-19 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2016-05-19 do dziś
341 10 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH2016-05-19 do dziś
441 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2016-05-19 do dziś
541 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH, LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2019-02-12 do dziś
641 10 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH, W TYM USŁUG INWESTORA ZASTĘPCZEGO I NADZORU INWESTORSKIEGO, NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I OSÓB TRZECICH2019-02-12 do dziś
790 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ I KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH ŚRODOWISKA2019-02-12 do dziś
868 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2019-02-12 do dziś
968 32 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI2019-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.02.2009 okres 2004 R.2009-04-02 do dziś
2data złożenia 25.02.2009 okres 2005 R.2009-04-02 do dziś
3data złożenia 25.02.2009 okres 2006 R.2009-04-02 do dziś
4data złożenia 25.02.2009 okres 2007 R.2009-04-02 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres ZA 2008 R.2009-08-18 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 2009 R.2010-07-12 do dziś
7data złożenia 15.07.2011 okres 2010 R.2011-08-25 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 2011 R.2012-07-13 do dziś
9data złożenia 19.07.2013 okres 2012R.2013-08-12 do dziś
10data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
17data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-17 do dziś
18data złożenia 20.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 R.2009-04-02 do dziś
22005 R.2009-04-02 do dziś
32006 R.2009-04-02 do dziś
42007 R.2009-04-02 do dziś
5ZA 2008 R.2009-08-18 do dziś
62009 R.2010-07-12 do dziś
72010 R.2011-08-25 do dziś
82011 R.2012-07-13 do dziś
92012R.2013-08-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-17 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 R.2009-04-02 do dziś
22005 R.2009-04-02 do dziś
32006 R.2009-04-02 do dziś
42007 R.2009-04-02 do dziś
5ZA 2008 R.2009-08-18 do dziś
62009 R.2010-07-12 do dziś
72010 R.2011-08-25 do dziś
82011 R.2012-07-13 do dziś
92012R.2013-08-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-18 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-17 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów