SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FENIX”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000193837
Numer REGON: 000491104
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2023-03-14
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/7401/23/313]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004911042004-02-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FENIX”2004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 5632004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-10 do dziś
2. Adresulica PLAC WILSONA nr domu 4 kod pocztowy 01-626 poczta WARSZAWA 2004-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 1962 R. -STATUT 2) UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN.15.12.2003 R. ZMIENIONO STATUT -ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY2004-02-10 do dziś
207 CZERWCA 2006 R. DODANO: W § 9 TYTUŁ I UST. 2; § 12 ZE ZNACZKIEM 1; § 24 ZE ZNACZKIEM 1 I § 24 ZE ZNACZKIEM 2; § 26 UST. 2; § 36 ZE ZNACZKIEM 1; § 46 ZE ZNACZKIEM 1 ORAZ § 53 -ZMIENIONO § 6 PKT 2; § 39; § 44 -UCHYLONO § 22 UST. 42006-09-04 do dziś
3UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 27.11.2007 R. -NUMERY DODANYCH, ZMIENIONYCH I UCHYLONYCH PARAGRAFÓW: § 6 UST. 4, § 9 UST. 1 PKT 12, § 9 UST. 2, § 19 UST. 1, § 25 UST. 1, § 25 UST. 5, § 25 UST. 6, § 25 UST. 7, § 25 UST. 8, § 31 UST. 1, § 32 UST. 1, § 32 UST. 2, § 32 UST. 3, § 32 UST. 4, § 32 UST. 5, § 32 UST. 6, § 38 UST. 2, § 38 UST. 3, § 42 UST. 22008-06-30 do dziś
412.06.2014 R. - UCHWALENIE STATUTU2014-07-17 do dziś
504.10.2019, UCHYLENIE CAŁEGO STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO.2020-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPTASZYŃSKA KUREK2023-03-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KRYSTYNA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FENIX” DO DNIA 07.04.2023 R.2023-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-14 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-02-10 do dziś
31. NazwiskoZAWALONKA2005-11-22 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2005-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-22 do dziś
41. NazwiskoNOWICKA2005-11-22 do dziś
2. ImionaEWA EUGENIA2005-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-11-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -PREZES2008-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?WICEPREZES ZARZĄDU2005-11-22 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-11-22 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-19 do dziś
61. NazwiskoSŁUPECKA ZIEMILSKA2023-03-14 do dziś
2. ImionaMONIKA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FENIX” DO DNIA 07.04.2023 R.2023-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-14 do dziś
71. NazwiskoKARWAN2004-02-10 do dziś
2. ImionaBARBARA ANTONINA2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁUPECKA ZIEMILSKA2023-03-14 do dziś
2. ImionaMONIKA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKA KUREK2023-03-14 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KRYSTYNA2023-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2022-08-03 do dziś
2. ImionaMAREK2022-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOSER2021-05-07 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2021-05-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUROWSKA2017-09-26 do dziś
2. ImionaEWA2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIAK2014-07-17 do dziś
2. ImionaRYSZARD2014-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2011-06-22 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MARIA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-02-10 do dziś
270 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI2017-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2006 okres 2005 R.2006-09-04 do dziś
2data złożenia 15.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-15 do dziś
3data złożenia 16.07.2008 okres 2007 R.2008-08-26 do dziś
4data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
5data złożenia 20.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
6data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
7data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
8data złożenia 07.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-12 do dziś
9data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
16data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-09-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-15 do dziś
32007 R.2008-08-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-02 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-09-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-15 do dziś
32007 R.2008-08-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-25 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów