ARASYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000193808
Numer REGON: 003603911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/7193/22/698]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP2511271012004-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARASYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 60562004-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2022-03-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. DZIĘCIOŁÓW nr domu 3 kod pocztowy 40-532 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.1991 R., KANCELARIA NOTARIALNA NR 49 W KATOWICACH, NOTARIUSZ MGR EWA SIWIŃSKA, REP. A NR 2/19912004-02-27 do dziś
214 KWIETNIA 2004 R. REP. A NR 1892/2004, NOTARIUSZ MGR JOANNA GAWEŁ, KANCELARIA NOTARIALNA MGR JOANNA GAWEŁ, 43-600 JAWORZNO UL. FARNA 4 ZMIENIONO PARAGRAFY: 3, 8, 9, 13, 152004-10-07 do dziś
301.07.2011 R., REPERTORIUM A 2978/2011, NOTARIUSZ DOROTA KAMIENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELUNIU UL. ST.MONIUSZKI 8; -ZMIENIONO § 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2011-12-02 do dziś
415.07.2016R., REPERTORIUM A NR 1985/2016, NOTARIUSZ JUSTYNA LITWA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA PAR. 22016-12-22 do dziś
504.03.2021, REPERTORIUM A NR 1098/2021, NOTARIUSZ BARBARA URODA-BIESZCZAD, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ; ZMIANA: § 2, § 32022-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNIOK2022-03-23 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2022-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47500,00 ZŁ2022-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2004-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO, JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2004-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNIOK2022-03-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDER OLGIERD2022-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-12-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-22 do dziś
246 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-12-22 do dziś
346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-12-22 do dziś
446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-12-22 do dziś
546 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2016-12-22 do dziś
646 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2016-12-22 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2016-12-22 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-12-22 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
2data złożenia 21.10.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-12-02 do dziś
3data złożenia 26.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-25 do dziś
4data złożenia 26.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-25 do dziś
5data złożenia 20.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
6data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
7data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
8data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
9data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-12-02 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-26 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-11-19 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-12-02 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-27 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów