BUK REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000193803
Numer REGON: 810436740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-01-16
Sygnatura akt[RDF/946742/19/905]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP8104367402004-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUK REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2011-04-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 33492004-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość BUK2004-02-19 do dziś
2. Adresnr domu 27 nr lokalu A kod pocztowy 72-003 poczta DOBRA SZCZECIŃSKA kraj POLSKA 2004-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.06.1993 R. PRZEZ NOTARIUSZ MARIANNĘ KOWALCZYK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GOLENIOWIE REP. A NR 1378/93 28.11.2003 R. PRZEZ NOTARIUSZA CEZAREGO BORYSA POTAMANA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE PRZY UL. 5-GO LIPCA 9/1 REP. A NR 8231/2003 -ZMIANA: §3, §5, §6, §8, §9, §12, §14, §16, §17, §192004-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z FACTORING SERVICES LIMITED2004-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 262 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 131.000 ZŁ (STO TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH)2004-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego131000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1127000,00 PLN2004-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy120 10 A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2004-02-19 do dziś
274 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2004-02-19 do dziś
320 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2004-02-19 do dziś
420 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA2004-02-19 do dziś
536 50 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2004-02-19 do dziś
645 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2004-02-19 do dziś
760 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2004-02-19 do dziś
871 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2004-02-19 do dziś
971 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2004-02-19 do dziś
1074 40 Z REKLAMA2004-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-10-11 do dziś
2data złożenia 04.08.2006 okres ZA ROK 20052006-09-20 do dziś
3data złożenia 17.07.2007 okres ZA ROK 20062007-10-02 do dziś
4data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-07-04 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres 2008 ROK2009-07-09 do dziś
6data złożenia 20.05.2011 okres 2010 ROK2011-05-27 do dziś
7data złożenia 16.01.2019 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122019-01-16 do dziś
8data złożenia 16.01.2019 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112019-01-16 do dziś
9data złożenia 16.01.2019 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-01-16 do dziś
10data złożenia 16.01.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-01-16 do dziś
11data złożenia 16.01.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-01-16 do dziś
12data złożenia 16.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-16 do dziś
13data złożenia 16.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-09-20 do dziś
2ZA ROK 20062007-10-02 do dziś
32007 R.2008-07-04 do dziś
42008 ROK2009-07-09 do dziś
52010 ROK2011-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20052006-09-20 do dziś
2ZA ROK 20062007-10-02 do dziś
32007 R.2008-07-04 do dziś
42008 ROK2009-07-09 do dziś
52010 ROK2011-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji14.03.2011 R. POSTANOWIENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 MARCA 2011 R. REP. A NR1825/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA CEZAREGO BORYSA POTAMANA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE2011-04-08 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO PRZEZ LIKWIDATORA2011-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBUCZKIEWICZ2011-04-08 do dziś
2. ImionaMARLENA ANNA2011-04-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności14.03.2011 R. POSTANOWIENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 MARCA 2011 R. REP. A NR1825/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA CEZAREGO BORYSA POTAMANA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE2011-04-08 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2011-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów