SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000193774
Numer REGON: 000977232
Numer NIP: 8320003091
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2024-02-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/26858/23/72]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009772322004-02-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA2004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SIERADZU nr w rejestrze ARS 3072004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2004-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PAJĘCZAŃSKI gmina DZIAŁOSZYN miejscowość DZIAŁOSZYN2004-02-10 do dziś
2. Adresulica OGRODOWA nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 98-355 poczta DZIAŁOSZYN 2004-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI -UCHWALONY W DNIU 27.07.1995 R. -UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA; UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 24.07.2003 R. -UCHYLAJĄCA POPRZEDNI STATUT I UCHWALAJĄCA NOWY STATUT.2004-02-10 do dziś
218.12.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2008-03-26 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 27 CZERWCA 2012 R. ZMIENIONO TREŚĆ PAR 5 UST. 1 ORAZ PAR 87 UST. 1 STATUTU.2012-09-17 do dziś
426.06.2018 R. - PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2018-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTWORZOWSKA2021-05-21 do dziś
2. ImionaJOANNA AGATA2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
21. NazwiskoMORDAL2021-05-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-05-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-21 do dziś
31. NazwiskoFRYŚ2020-02-04 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2023-01-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-02 do dziś
41. NazwiskoEJBICH2004-02-10 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKA2024-02-06 do dziś
2. ImionaEDYTA KATARZYNA2024-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMORĄG2024-02-06 do dziś
2. ImionaANETA EWA2024-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELAINE2024-02-06 do dziś
2. ImionaANNA EWA2024-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-02-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTAL2020-11-19 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWELAK2020-11-19 do dziś
2. ImionaALICJA EWA2020-11-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2012-09-17 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-09-17 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-09-17 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-09-17 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
2data złożenia 12.10.2006 okres ROK 20042006-11-06 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 2006 ROK2007-07-24 do dziś
4data złożenia 10.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
5data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-06 do dziś
6data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-06 do dziś
7data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-10-07 do dziś
8data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-17 do dziś
9data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
10data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
13data złożenia 18.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
17data złożenia 04.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
18data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
19data złożenia 25.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
2ROK 20042006-11-06 do dziś
32006 ROK2007-07-24 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-06 do dziś
601.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-06 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-10-07 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-09-17 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-27 do dziś
2ROK 20042006-11-06 do dziś
32006 ROK2007-07-24 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-31 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-10-06 do dziś
601.01.2009 R -31.12.2009 R2010-08-06 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-10-07 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-09-17 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-09-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-04 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów