SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDENASTKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000193609
Numer REGON: 630401659
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2023-03-06
Sygnatura akt[RDF/470893/23/142]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP6304016592004-02-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDENASTKA”2004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 13342004-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2004-02-26 do dziś
2. Adresulica OWIDIUSZA nr domu 36 kod pocztowy 60-461 poczta POZNAŃ 2004-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu113.11.1995 R. 18.12.2003 R. -UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 6/2003 PRZYJĘTO STATUT SPÓŁDZIELNI W NOWYM BRZMIENIU2004-02-26 do dziś
2W DNIU 25.06.2009 R. ZMIANY STATUTU W MIEJSCE DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH ZAPISÓW. ZMIENIONO LUB WYKREŚLONO NASTĘPUJĄCE § §: 3, 4, 6, 8, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 40, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 66, 70, 73, 76, ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2009-09-04 do dziś
320.06.2018 R., PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2018-08-01 do dziś
426.06.2019 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI.2019-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY2009-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁUKASZEWICZ2023-03-02 do dziś
2. ImionaJUSTYNA DOROTA2023-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-03-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2023-02-20 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2023-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINIAK2020-11-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK NENEMAN2018-08-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ELŻBIETA2018-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-22 do dziś
268 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-22 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2015-09-22 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2015-09-22 do dziś
593 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2015-09-22 do dziś
668 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 05.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 05.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.12.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 05.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2006-01-16 do dziś
2data złożenia 12.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-19 do dziś
3data złożenia 29.07.2008 okres 2006 R.2008-09-03 do dziś
4data złożenia 29.07.2008 okres 2007 R.2008-09-03 do dziś
5data złożenia 09.07.2009 okres 2008 ROK2009-09-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
7data złożenia 11.07.2011 okres 2010 ROK2011-10-03 do dziś
8data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
9data złożenia 05.08.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
10data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
11data złożenia 05.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
12data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
13data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
15data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16data złożenia 07.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
17data złożenia 19.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
18data złożenia 06.03.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2006-01-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2006-01-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2006-01-16 do dziś
42005 ROK2006-08-19 do dziś
52006 R.2008-09-03 do dziś
62007 R.2008-09-03 do dziś
72008 ROK2009-09-04 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
92010 ROK2011-10-03 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2006-01-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2006-01-16 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2006-01-16 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2006-01-16 do dziś
52005 ROK2006-08-19 do dziś
62006 R.2008-09-03 do dziś
72007 R.2008-09-03 do dziś
82008 ROK2009-09-04 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
102010 ROK2011-10-03 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
1201.01.2012 - 31.12.20122013-10-02 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-22 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-19 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów