SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.WINCENTEGO WITOSA W NOWYM TARGU

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000193513
Numer REGON: 490402894
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-11-16
Sygnatura akt[RDF/361367/21/801]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP4904028942004-02-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.WINCENTEGO WITOSA W NOWYM TARGU2004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA-VII-4182004-02-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2004-02-12 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE WITOSA nr domu 28 kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG 2004-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 02.06.1993 R.2004-02-12 do dziś
228.11.2007 R.2008-05-30 do dziś
318.06.2019R.- ZMIENIONO §5, §32, §46.1, UCHYLONO §7, §8, §11, §34, §35, §36, §10 PKT 2, §42 PKT 6.2019-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W SPÓŁDZIELNIACH O ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2008-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZPERLAK2006-04-27 do dziś
2. ImionaMAREK MICHAŁ2006-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2006-04-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-27 do dziś
21. NazwiskoOCHWAT2004-02-12 do dziś
2. ImionaTATIANA JOLANTA2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
31. NazwiskoIWAŃSKI2004-02-12 do dziś
2. ImionaLECH WOJCIECH2004-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-02-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIKOWSKI2020-05-04 do dziś
2. ImionaJAN2020-05-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOKOT2019-09-25 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2019-09-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPALIDER2015-08-11 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MARCIN2015-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓWKA2015-08-11 do dziś
2. ImionaBOŻENA2015-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2016-08-17 do dziś
2. ImionaKONRAD ŁUKASZ2016-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZAWIERANIE Z CZŁONKAMI UMÓW W CELU USTANOWIENIA NA ICH RZECZ -ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU W TYM LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ GARAŻY2008-05-30 do dziś
268 32 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW POD BUDOWĘ NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2008-05-30 do dziś
368 32 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, DOMÓW JEDNORODZINNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY2008-05-30 do dziś
468 32 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I DOMÓW JEDNORODZINNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY.2008-05-30 do dziś
568 32 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH I INNYCH POTRZEB GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH CZŁONKÓW ORAZ ICH RODZIN WYNIKAJĄCYCH Z ZAMIESZKANIA W SPÓŁDZIELCZYM OSIEDLU LUB BUDYNKU2015-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZENIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB MIENIE JEJ CZŁONKÓW NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY2015-08-11 do dziś
268 32 Z WYNAJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK W SZCZEGÓLNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH UŻYTKOWYCH ORAZ GARAŻY W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH JEJ WŁASNOŚĆ2015-08-11 do dziś
368 32 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ ZARZADZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM, NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI2015-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 19.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 18.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-10-27 do dziś
3data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
4data złożenia 09.05.2007 okres 2006 R.2007-06-27 do dziś
5data złożenia 20.06.2008 okres 01-01-2007 -31-12-20072008-07-07 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
7data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-05-31 do dziś
8data złożenia 18.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-04 do dziś
9data złożenia 20.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
10data złożenia 25.06.2013 okres 2012 R.2013-10-25 do dziś
11data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
12data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
13data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 16.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301-01-2007 -31-12-20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
82012 R.2013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301-01-2007 -31-12-20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-07 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-05-31 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-29 do dziś
82012 R.2013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-08 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-16 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów