SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” WE WŁOSZCZOWIE

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000193370
Numer REGON: 000485374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-10
Ostatni wpis Nr wpisu47Data dokonania wpisu2023-10-11
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/6880/23/813]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-10 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004853742004-02-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” WE WŁOSZCZOWIE2004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH nr w rejestrze RSA -7312004-02-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat WŁOSZCZOWSKI gmina WŁOSZCZOWA miejscowość WŁOSZCZOWA2004-02-10 do dziś
2. Adresulica OŚ. BRONIEWSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 29-100 poczta WŁOSZCZOWA 2004-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123.06.1995 ROK; 11.12.2003 R. -UCHWAŁA NR 12/2003 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI SPÓŁDZIELNI -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU.2004-02-10 do dziś
223.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 4/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIANA STATUTU: -ZMIENIONO § 1 UST. 4, § 11, § 15, § 16 UST. 1, § 17, § 24, § 29, § 63, § 70, § 112, § 113 UST. 3, § 115, § 118, § 119 UST. 2, § 126, § 130 UST. 3, § 132, 133 UST. 1; -SKREŚLONO § 19 UST. 2, § 64 PKT 1, § 68, § 101, § 116; -DODANO § 17A, § 21A, § 23 UST. 4, § 36 UST. 1 PKT 25;2006-11-28 do dziś
329.11.2007 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 1/2007 -ZMIANA STATUTU -ZMIENIONO: § 1 UST. 4, § 5 UST. 2, § 6 UST. 3, § 11, § 15 UST. 2 PKT 3, § 16 UST. 2, § 17 UST. 4 -7, § 17 A, § 21, § 22, § 23 -31, § 32 -39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44 -47, § 46 UST. 3, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 75 PKT 1, § 79, § 82, § 86 PKT 5, § 87, § 88, § 93, TYTUŁ ROZDZIAŁU VII. 2, § 99 NR PODROZDZIAŁU VII. 4, § 102 -104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109 UST. 1, § 111 -113, PODROZDZIAŁ VIII.3, § 118, § 116 TYTUŁ PODROZDZIAŁU VIII. 4, § 119, § 120, § 122, § 124 UST. 4, § 126 -130, § 132, § 138; WYKREŚLONO: § 3 UST. 2 PKT 2, § 12 PKT 4, § 48 -51, § 52 UST. 1 PKT 2, § 62 -74, ROZDZIAŁ VII.3, § 101, PODROZDZIAŁ VIII. 2 ZAWIERAJĄCY § 115- 117; DODANO: § 13 PKT 5, § 61, § 64, § 67, § 68 -74, § 78 PKT 3, § 108.2008-06-23 do dziś
425.06.2013 R. - UCHWAŁA NR 4/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO : § 27 UST. 3, § 125 UST. 1, § 130 UST. 2.2013-10-25 do dziś
522.06.2016 R. - ZMIENIONO: § 1 UST. 4, § 11 UST. 1 PKT 22, § 23 UST. 2 ZDANIE DRUGIE, § 26 UST. 1, § 31 UST. 1 PKT 3, § 39 UST. 2, § 127 UST. 2, § 128 UST. 4 ZDANIE TRZECIE, § 136; WYKREŚLONO: § 42 UST. 1 PKT 29, § 124 UST. 3.2016-08-03 do dziś
625.06.2018 R. - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI STATUTU I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA.2018-11-13 do dziś
731.05.2019 R. -ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 18, § 28, § 38, § 39, § 40 UST. 2 I 3, DODANO: UST. 5 W § 40.2019-07-17 do dziś
820.06.2023 R. - ZMIANA STATUTU - ZMIENIONO: § 71 UST. 1, § 86 UST. 3; DODANO: § 86 UST. 4.2023-10-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPRAWOMOCNIONA (PEŁNOMOCNIK). OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJĘDRYCH2018-08-23 do dziś
2. ImionaRENATA KATARZYNA2018-08-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-23 do dziś
21. NazwiskoCELEBAŃSKA2004-02-10 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA IRENA2004-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2004-02-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2022-12-07 do dziś
2. ImionaSYLWESTER ROCH2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZKOWSKI2022-12-07 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULARCZYK2022-12-07 do dziś
2. ImionaMONIKA WIOLETA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIETNIEWSKI FUTERSKI2022-12-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEPARA DYNUS2022-12-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2022-12-07 do dziś
2. ImionaKAROL PIOTR2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZYŃSKI2022-12-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ADAM2022-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁEK2019-07-17 do dziś
2. ImionaDAWID JAN2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIECIEŃ2017-09-26 do dziś
2. ImionaJÓZEF BENEDYKT2017-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-07-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU data złożenia 24.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-15 do dziś
2data złożenia 29.09.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-11-28 do dziś
3data złożenia 29.06.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
4data złożenia 11.07.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
5data złożenia 02.07.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
6data złożenia 28.06.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
7data złożenia 05.07.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
9data złożenia 08.07.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-25 do dziś
10data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
11data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
16data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
18data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
19data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
2OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
3OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-15 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-11-28 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-14 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-14 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD DNIA 01.01.2004 ROKU DO DNIA 31.12.2004 ROKU2005-07-15 do dziś
2OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-11-28 do dziś
3OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-08-29 do dziś
4OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
5OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-09-16 do dziś
6OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
7OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-09-15 do dziś
8OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-08-16 do dziś
9OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-10-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów