SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DŹWIG”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 20:35:53
Numer KRS: 0000193336
Numer REGON: 001338570
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-03-17
Sygnatura akt[RDF/472879/23/484]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001338570 NIP 71210120462018-12-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DŹWIG”2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 9022004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2004-02-06 do dziś
2. Adresulica SZMARAGDOWA nr domu 44 kod pocztowy 20-570 poczta LUBLIN 2004-02-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejZARZAD@SMDZWIG.EU2018-12-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMDZWIG.EU2018-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.11.1993 R. 05.12.2003 R.- UCHWAŁĄ NR 6/2003 PRZYJĘTO ZMIANY W STATUCIE I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-02-06 do dziś
230.11.2007 R. UCHWALENIE JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU ZE ZMIANĄ Z DNIA 15.04.2008 R. W § 44 UST. 1; § 46 UST. 3 I § 60 UST. 9 -PRZYJĘTO NOWY STATUT.2008-05-09 do dziś
325.06.2018 ZMIANA STATUTU STOSOWNIE DO PRZYJĘTEGO TEKSTU JEDNOLITEGO2018-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWARTACZ2006-04-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW LEONARD2006-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-04-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-04-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-04-28 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WYZNACZONY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU2005-10-14 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-10-14 do dziś
31. NazwiskoHRABIA2004-10-26 do dziś
2. ImionaADAM JÓZEF2004-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-26 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA D/S EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2004-10-26 do dziś
51. NazwiskoCHONIAWKO2004-02-06 do dziś
2. ImionaPIOTR LECH2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-06 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOZONIUK2018-12-21 do dziś
2. ImionaJANINA2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKA2018-12-21 do dziś
2. ImionaHALINA DANUTA2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKI2005-06-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ2005-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMECKA2004-02-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA IRENA2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-21 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-06-27 do dziś
2data złożenia 28.01.2008 okres 01.01.2006-31.12.20062008-05-09 do dziś
3data złożenia 08.07.2008 okres 2007 ROK2008-08-26 do dziś
4data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2008 - 31.12.20082013-11-27 do dziś
5data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2009 - 31.12.20092013-11-27 do dziś
6data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-11-27 do dziś
7data złożenia 15.11.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-11-27 do dziś
8data złożenia 06.12.2013 okres 01.01.2005 - 31.12.20052013-12-12 do dziś
9data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-16 do dziś
10data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-16 do dziś
11data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-16 do dziś
12data złożenia 23.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
13data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
14data złożenia 07.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
15data złożenia 24.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
16data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
17data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
18data złożenia 01.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-01 do dziś
19data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006-31.12.20062008-05-09 do dziś
22007 ROK2008-08-26 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-11-27 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-11-27 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-11-27 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-11-27 do dziś
701.01.2005 - 31.12.20052013-12-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006-31.12.20062008-05-09 do dziś
22007 ROK2008-08-26 do dziś
301.01.2008 - 31.12.20082013-11-27 do dziś
401.01.2009 - 31.12.20092013-11-27 do dziś
501.01.2010 - 31.12.20102013-11-27 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112013-11-27 do dziś
701.01.2005 - 31.12.20052013-12-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-01-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-01-16 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów