„A AND M LAKTOMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000193226
Numer REGON: 670093008
Numer NIP: 8120004648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-04-26
Sygnatura akt[RDF/483558/23/622]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 670093008 NIP 81200046482009-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A AND M LAKTOMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU nr w rejestrze 10992004-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina KOZIENICE miejscowość KOZIENICE2013-12-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KOZIENICE ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 9 C kod pocztowy 26-900 poczta KOZIENICE kraj POLSKA 2013-12-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130-04-1992 R. REPERTORIUM A NR 5132/92 I 15-05-1992 R. REPERTORIUM A NR 5746/92, NOTARIUSZ ANNA DZIWAŃSKA, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W RADOMIU 17-12-2003 R. REPERTORIUM A NR 4585/2003, NOTARIUSZ JAROSŁAW KUDŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOZIENICACH -ZMIANA §§ 6, 8, 102004-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2004-02-05 do dziś
2. ImionaADAM MARIAN2004-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50020 ZŁ2004-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50020,00 PLN2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2004-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCICKI2004-02-05 do dziś
2. ImionaBERNARD CEZARY2004-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2004-02-05 do dziś
2. ImionaADAM MARIAN2004-02-05 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2004-02-05 do dziś
263 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2004-02-05 do dziś
363 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2004-02-05 do dziś
451 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2004-02-05 do dziś
551 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2004-02-05 do dziś
651 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2004-02-05 do dziś
751 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2004-02-05 do dziś
851 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2004-02-05 do dziś
951 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2004-02-05 do dziś
1051 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2004-02-05 do dziś
1151 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2004-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 04.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-10-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-27 do dziś
3data złożenia 09.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
4data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
5data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
7data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 20102011-08-31 do dziś
9data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-01 do dziś
10data złożenia 14.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-20 do dziś
11data złożenia 19.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-20 do dziś
12data złożenia 19.12.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-20 do dziś
13data złożenia 19.12.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-20 do dziś
14data złożenia 25.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-26 do dziś
15data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-23 do dziś
16data złożenia 23.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
17data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
19data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
20data złożenia 26.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
620102011-08-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-20 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-26 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-23 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-30 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-02 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-14 do dziś
620102011-08-31 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-01 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-20 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-20 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-23 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów