SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKOWIAK

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000193200
Numer REGON: 001019645
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-06-23
Sygnatura akt[RDF/392432/22/986]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001019645 NIP 67500075062009-09-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KRAKOWIAK2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZYREJESTROWY nr w rejestrze 109/A2004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-02-06 do dziś
2. Adresulica RUSZNIKARSKA nr domu 12B nr lokalu 16-17 kod pocztowy 31-261 poczta KRAKÓW 2004-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107 CZERWCA 1983 R. 10 GRUDNIA 2003 R.- UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2004-02-06 do dziś
229.11.2007 R. -UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI2008-04-08 do dziś
312.06.2017 R., § 115 PKT 1 I PKT 4 § 112 PKT 1 I PKT 22018-03-09 do dziś
4ZMIANA ZAPISÓW W STATUCIE- UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „KRAKOWIAK” Z DNIA 31.07.2018R. PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2004-02-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZE SPÓŁDZIELNIĄ SKŁADAJĄ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDZIEKAN2020-10-14 do dziś
2. ImionaRENATA MAŁGORZATA2020-10-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-14 do dziś
21. NazwiskoMUCHA2004-02-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
31. NazwiskoŻĄDŁO2008-04-08 do dziś
2. ImionaJANINA2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-02-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWDA2017-08-23 do dziś
2. ImionaMARIAN2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARUDZKI2017-08-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHERCZYK2014-07-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOKARZ2014-07-23 do dziś
2. ImionaMARIAN IGNACY2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOCHMAŃSKA2014-07-23 do dziś
2. ImionaANNA2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSOCKA SIWEK2014-07-23 do dziś
2. ImionaEWA ANNA2014-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-23 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIŁKO2017-08-23 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA HALINA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI2017-08-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW ANTONI2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH, A TAKŻE PRAW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH, LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ORAZ UŁAMKOWEGO UDZIAŁU W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2008-04-08 do dziś
268 ZAPEWNIANIE SPRAWNEGO DZIAŁANIA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W BUDYNKACH UMOŻLIWIAJĄCYCH KORZYSTANIE Z OŚWIETLENIA, OGRZEWANIA WODY, WIND, ANTEN ZBIORCZYCH ORAZ UTRZYMYWANIE W NALEŻYTYM STANIE, PORZĄDKU I CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ BUDYNKÓW, PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU A TAKŻE OTOCZENIE BUDYNKU.2008-04-08 do dziś
368 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNYKACH LOKALI MIESZKALNYCH2008-04-08 do dziś
468 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, GARAŻY, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH,2008-04-08 do dziś
568 BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-04-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001- 31.12.2001 R. data złożenia 23.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001- 31.12.2001 R.2004-02-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 18.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-12-28 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-29 do dziś
5data złożenia 23.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
6data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
8data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
11data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
15data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-29 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001- 31.12.2001 R.2004-02-06 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-08-29 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów