„BUILD INC.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000193126
Numer REGON: 250579644
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/20695/20/516]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP2505796442004-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUILD INC.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWO -UPADŁOŚCIOWA nr w rejestrze 15122004-02-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2019-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. BÓŻNICZA nr domu 1 nr lokalu 59 kod pocztowy 61-751 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.1995 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PLESZEWIE, NOTARIUSZ EUGENIUSZ ŚWIEC, REP. A NR 1675/19952004-02-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.2019R., REP. A NR 12775/2019, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - ZMIENIONO: §3 I §25 UMOWY SPÓŁKI2019-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁĄŻNA2014-01-24 do dziś
2. ImionaZOFIA BEATA2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 901.013, 18 ZŁ2014-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKLARZ2014-01-24 do dziś
2. ImionaJACEK WIESŁAW2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.506,59 ZŁ2020-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZWOJDZIŃSKI2014-01-24 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2014-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 901.013, 18 ZŁ2014-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-01-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZKLARZ2020-10-22 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2020-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.505 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 450.506,59 ZŁ2020-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2703039, 54 PLN2004-02-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12654739, 54 PLN2004-02-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A BUDOWNICTWO2004-02-06 do dziś
228 11 A PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2004-02-06 do dziś
351 53 B HANDEL WEWNĘTRZNY I ZAGRANICZNY ARTYKUŁAMI BUDOWLANYMI I ARTYKUŁAMI WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ Z WYŁĄCZENIEM HANDLU HURTOWEGO IMPORTOWANYMI ARTYKUŁAMI KONSUMPCYJNYMI2004-02-06 do dziś
470 20 Z USŁUGI MIESZKANIOWE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2014-01-24 do dziś
2data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2014-01-24 do dziś
3data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2014-01-24 do dziś
4data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2014-01-24 do dziś
5data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2014-01-24 do dziś
6data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-24 do dziś
7data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-24 do dziś
8data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-24 do dziś
9data złożenia 12.12.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-24 do dziś
10data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
11data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
12data złożenia 16.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
13data złożenia 04.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
14data złożenia 01.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-01 do dziś
15data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16data złożenia 12.10.2020 okres OD 12.11.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
17data złożenia 21.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 11.11.20192020-10-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2014-01-24 do dziś
201.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2014-01-24 do dziś
301.01.2006 R. - 31.12.2006 R.2014-01-24 do dziś
401.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2014-01-24 do dziś
501.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2014-01-24 do dziś
601.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-24 do dziś
701.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-24 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-24 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-01 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 R. - 31.12.2007 R.2014-01-24 do dziś
201.01.2008 R. - 31.12.2008 R.2014-01-24 do dziś
301.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2014-01-24 do dziś
401.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2014-01-24 do dziś
501.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2014-01-24 do dziś
601.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-31 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-13 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-01 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji12.11.2019R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 3/2019 Z DNIA 12.11.2019R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.2019R., REP. A NR 12775/2019, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ,2019-12-31 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2019-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSZCZEPAŃSKI2019-12-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności12.11.2019R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 3/2019 Z DNIA 12.11.2019R., AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.2019R., REP. A NR 12775/2019, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU ,2019-12-31 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów