SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MILENIUM” W ŁUBIANIE

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000193035
Numer REGON: 192104199
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-03-08
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-09-28
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/13262/22/158]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-03-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP1921041992004-03-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MILENIUM” W ŁUBIANIE2004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RSA 10242004-03-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-03-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KOŚCIERSKI gmina KOŚCIERZYNA miejscowość ŁUBIANA2004-03-08 do dziś
2. Adresulica OSIEDLOWA nr domu 10 KL.C kod pocztowy 83-407 poczta ŁUBIANA 2004-03-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMILENIUM@WP.PL2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu124 SIERPNIA 2000 R.; 29 GRUDNIA 2003 R., PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU;2004-03-08 do dziś
219 SIERPNIA 2004 R., ZMIANA PAR. 26 UST. 2 I PAR. 26 UST. 3;2004-09-23 do dziś
3UCHWAŁA NR 47/7/2006 Z DNIA 30 CZERWCA 2006 R. ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW, ZMIENIONO I DODANO NASTEPUJĄCE PAR.: PAR. 32 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 13, PAR. 42 UST. 42006-09-26 do dziś
4UCHWAŁA NR 5/10/2007 Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 R. NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI. UCHWAŁA NR 58/11/2007 Z DNIA 30 LISTOPADA 2007 R. NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁDZIELNI.2008-03-10 do dziś
5UCHWAŁĄ Z DNIA 30 CZERWCA 2010 R. WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO PAR. 4 I ZATWIERDZONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2010-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-03-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-03-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „MILENIUM” W ŁUBIANIE REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLAINSZMIDT2021-11-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-11-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-11-15 do dziś
21. NazwiskoKOSTAŃSKI2004-03-08 do dziś
2. ImionaJACEK STANISŁAW2004-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-08 do dziś
31. NazwiskoMASZKE2004-03-08 do dziś
2. ImionaBOGDAN PIOTR2004-03-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-03-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURZYŃSKI2022-09-28 do dziś
2. ImionaJAN ANDRZEJ2022-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUPER2021-11-15 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPYTEK2021-11-15 do dziś
2. ImionaIWONA BEATA2021-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORZAŁŁA2018-06-12 do dziś
2. ImionaZOFIA MARIA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKA2018-06-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNOPIK2018-06-12 do dziś
2. ImionaBERNADETA MARIA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2018-06-12 do dziś
2. ImionaBRYGIDA FRANCISZKA2018-06-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-13 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-13 do dziś
390 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-09-13 do dziś
493 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2010-09-13 do dziś
593 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2010-09-13 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-09-13 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 03.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-09-26 do dziś
4data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
6data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
7data złożenia 13.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
10data złożenia 24.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-29 do dziś
11data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
12data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
13data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
19data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-09-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-09-26 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-26 do dziś
601.01.2008 -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-13 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
901.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-29 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-25 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów