SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLARZ” W WYSZKOWIE

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000192774
Numer REGON: 550324610
Numer NIP: 7621475513
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-03-14
Sygnatura akt[RDF/472293/23/735]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2004-02-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 550324610 NIP 76214755132007-07-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MEBLARZ” W WYSZKOWIE2004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4052004-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WYSZKOWSKI gmina WYSZKÓW miejscowość WYSZKÓW2004-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WYSZKÓW ulica UL. ŚWIĘTOJAŃSKA nr domu 173A kod pocztowy 07-202 poczta WYSZKÓW kraj POLSKA 2017-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-29 SIERPNIA 1991 ROK -23 PAŹDZIERNIKA 2003 ROK -UCHWAŁA NR 1/X/203 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI -NADANIE STATUTOWI SPÓŁDZIELNI NOWEGO BRZMIENIA, TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI2004-02-11 do dziś
229 LISTOPADA 2007 ROKU-UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2008-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2004-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSIEŃKOWSKA MAŁASZEK2022-12-06 do dziś
2. ImionaMARIOLA EWA2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-12-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2022-12-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-12-06 do dziś
21. NazwiskoELWARTOWSKA2004-02-11 do dziś
2. ImionaJOLANTA2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-11 do dziś
31. NazwiskoŚWIDERSKA2004-02-11 do dziś
2. ImionaBARBARA FRANCISZKA2004-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-02-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2004-02-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALIK2021-09-14 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI2019-01-14 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJCZUK2021-09-14 do dziś
2. ImionaMARIAN JERZY2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKA2021-09-14 do dziś
2. ImionaJANINA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 07.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-09-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2004 ROK2005-07-15 do dziś
3data złożenia 29.06.2006 okres ZA ROK 20052006-07-26 do dziś
4data złożenia 03.07.2007 okres ZA 2006 ROK2007-07-27 do dziś
5data złożenia 21.07.2008 okres ZA ROK 20072008-08-01 do dziś
6data złożenia 04.08.2009 okres ZA 2008 ROK2009-09-15 do dziś
7data złożenia 30.07.2010 okres ZA ROK 20092010-09-10 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 2010 R.2011-08-16 do dziś
9data złożenia 27.09.2012 okres ZA 2011 ROK2012-10-08 do dziś
10data złożenia 14.06.2013 okres ZA ROK 20122013-06-28 do dziś
11data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
12data złożenia 30.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
14data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 20.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-20 do dziś
17data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
18data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
19data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-28 do dziś
20data złożenia 14.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-07-26 do dziś
2ZA 2006 ROK2007-07-27 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-08-01 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-09-15 do dziś
5ZA ROK 20092010-09-10 do dziś
62010 R.2011-08-16 do dziś
7ZA 2011 ROK2012-10-08 do dziś
8ZA ROK 20122013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 ROK2005-07-15 do dziś
2ZA ROK 20052006-07-26 do dziś
3ZA 2006 ROK2007-07-27 do dziś
4ZA 2007 ROK2008-08-01 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-09-15 do dziś
6ZA ROK 20092010-09-10 do dziś
72010 R.2011-08-16 do dziś
8ZA 2011 ROK2012-10-08 do dziś
9ZA ROK 20122013-06-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów