„INTEGRA PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000192751
Numer REGON: 632362290
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2023-04-28
Sygnatura akt[RDF/484440/23/295]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP6323622902004-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTEGRA PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 77342004-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2020-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEWO ulica UL. ZAKRĘT nr domu 11 nr lokalu PARTER kod pocztowy 60-185 poczta SKÓRZEWO kraj POLSKA 2020-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 15.03.1993 R. -K.N. E. D. DROŻDŻ W POZNANIU, REP. A 915/1993; AKT NOTARIALNY Z 22.12.2003 R. KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, NOTARIUSZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ, REP. A 13243/2003. ZMIANA § 5, 6, 8, §§ 13 -16 OZN. JAKO §§ 15 -18, ZMIANA § 15, DODANO § 13, § 142004-02-17 do dziś
221.10.2020R. REPERTORIUM A NR 3252/2020 NOTARIUSZ ZBIGNIEW TOMASZKIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA POZNAŃ AL. WIELKOPOLSKA 28. ZMIENIONO § 3 I § 5 UMOWY SPÓŁKI2020-10-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBIERSKI2004-02-17 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW, 50.000 PLN.2004-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2004-02-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2004-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport146000,00 PLN2004-02-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2004-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD JEDNOOSOBOWY.2004-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBIERSKI2004-02-17 do dziś
2. ImionaMAREK JERZY2004-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2004-02-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-28 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-10-28 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-10-28 do dziś
471 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-10-28 do dziś
574 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2020-10-28 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-10-28 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-10-28 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 30.12.20032004-02-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 29.06.2005 1. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-07-26 do dziś
3data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
4data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-11-12 do dziś
5data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-11-12 do dziś
6data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-12 do dziś
7data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-12 do dziś
8data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-12 do dziś
9data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-12 do dziś
10data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
11data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
12data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-18 do dziś
13data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-18 do dziś
14data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-17 do dziś
15data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
16data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
17data złożenia 28.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-28 do dziś
18data złożenia 28.04.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-12 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-12 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
2OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-11-12 do dziś
3OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-11-12 do dziś
5OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-12 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-12 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-12 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-11-12 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-10-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-18 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-17 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-17 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-28 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów