„ASTRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000192608
Numer REGON: 471592286
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2004-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2017-07-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/18511/17/824]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2004-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 471592286 NIP 94717384542007-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-10-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA nr w rejestrze 64322004-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2004-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2004-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2016-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. MURARSKA nr domu 1 nr lokalu 33 kod pocztowy 91-465 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2016-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.07.1997 R REP. A NR 2772/97 NOTARIUSZ ZOFIA KRÓL KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI UMOWA SPÓŁKI, 13.11.2003 R REP. A 4844/2003 NOTARIUSZ RADOSŁAW KANIECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIANA: § 7, § 8, § 9, § 12, § 13, § 14, § 15, § 18 UMOWY SPÓŁKI, DODANO § 14A2004-02-18 do dziś
219 MAJA 2005 R., REPERTORIUM A NR-2405/2005 PRZED NOTARIUSZEM RADOSŁAWEM KANIECKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI ZMIENIONO § 7, § 9, § 13, § 14.3, SKREŚLONO § 14A.2005-07-25 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 29.03.2007 R. PRZEZ NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁODZI (REPERTORIUM A NR1868/2007) ZMIENIONO § 72007-06-15 do dziś
425.06.2013 R., ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA MIĘTKIEWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 4744/2013 - ZMIANA § 8.1 ORAZ § 8 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI;2014-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2004-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2004-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNEBOT VIDAL2007-06-15 do dziś
2. ImionaGUILLERMO2007-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.889.000 ZŁ2014-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-06-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPO HENE S.L.2014-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3778 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.889.0002014-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego3778000,00 ZŁ2014-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1109000,00 PLN2004-02-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2016-09-22 do dziś
241 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2016-09-22 do dziś
346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2016-09-22 do dziś
446 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2016-09-22 do dziś
546 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-09-22 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2016-09-22 do dziś
743 33 Z SZTUKATORSTWO2016-09-22 do dziś
843 34 Z MALOWANIE2016-09-22 do dziś
943 34 Z SZKLENIE2016-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 14.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-11-22 do dziś
2data złożenia 01.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
3data złożenia 20.12.2013 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-21 do dziś
4data złożenia 20.12.2013 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-21 do dziś
5data złożenia 20.12.2013 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-21 do dziś
6data złożenia 20.12.2013 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-21 do dziś
7data złożenia 20.12.2013 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-21 do dziś
8data złożenia 20.12.2013 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-21 do dziś
9data złożenia 20.12.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
10data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
11data złożenia 26.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
12data złożenia 14.07.2016 okres OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
13data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 22.04.20152016-12-01 do dziś
14data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-21 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-21 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-21 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-21 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-21 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-21 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-11-22 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-28 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062014-03-21 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072014-03-21 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082014-03-21 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092014-03-21 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-03-21 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-03-21 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-21 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
12OD 23.04.2015 DO 31.12.20152016-09-26 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23 KWIETNIA 2015R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR DOMŻALSKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 3215/20152015-10-13 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE.2015-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoNEBOT VIDAL2015-10-13 do dziś
2. ImionaGUILLERMO2015-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 23 KWIETNIA 2015R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, ZASTĘPCA NOTARIALNY PIOTR DOMŻALSKI ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 3215/20152015-10-13 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów